Četvrta Devetnica Milosrđa

Četvrta Devetnica Milosrđa, petak, 22. siječnja 2016.

Pod nebeskom zaštitom bl. Majke Terezije

Nije važno činiti velike stvari, već male stvari s velikim srcem

Božja ljubav i milosrđe u služenju bližnjima

Priprema: Jelena Vuković, Hrvatska dehonijanska mladež, Trnovčica, Zagreb

I. RAZMATRANJE…

 

Ulazna pjesma: Klanjam Ti se smjerno (ukoliko je bdjenje pred Presvetim) ili neka druga prigodna pjesma (Izlaganje Presvetog Oltarskog Sakramenta)

            Predvoditelj 1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Budi hvaljen Bože milosrđa u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Dolazimo Ti na poseban način zahvaliti za dar Tvoje milosrdne ljubavi i milosrđa koje si nam najpotpunije objavio u svojoj muci, smrti i uskrsnuću. Danas se želimo zagledati u otajstvo Božje ljubavi i milosrđa prema bližnjima razmatrajući riječi Svetoga Pisma, kao i zaštitnice ovoga 4. „dana“ Devetnice Milosrđa, bl. Majke Terezije, te sv. Faustine Kowalske. Ovu Devetnicu u Godini milosrđa obavljamo s nakanom za duhovnu i moralnu obnovu hrvatske mladeži, za mir u svijetu, blagoslovljene plodove Svjetskoga dana mladih u Krakovu 2016., kanonizaciju bl. Alojzija Stepinca kao i za sve naše ostale potrebe.

            Predvoditelj 2: Iz Evanđelja po Mateju: „Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.“ (Mt 25, 31 – 46).

            Predvoditelj 3Bl. Majka Terezija piše: „'Žedan sam', zavapio je Isus na križu, kada je bio lišen svake utjehe, umirao u posvemašnjemu Siromaštvu, napušten, prezren i slomljen u tijelu i duši. Govorio je o Svojoj žeđi – ne za vodom – već za ljubavlju, za žrtvom.

            Isus je Bog: stoga je Njegova ljubav, Njegova žeđ beskrajna. Naš je cilj utažiti tu beskrajnu žeđ Boga koji je postao čovjekom. Kao što se anđeli u Nebu bez prestanka klanjaju i pjevaju hvale Bogu, tako i sestre – služeći se četirima zavjetima Posvemašnjega Siromaštva, Čistoće, Poslušnosti i Milosrdne Ljubavi prema siromašnima – neprestano taže Božju žeđ svojom ljubavlju i ljubavlju duša što Mu ih dovode.“

            Predvoditelj 4: „Kad sam bila u Delhiju, vozila sam se automobilom jednom od velikih ulica. Jedan je čovjek ležao pola na pločniku, a pola na cesti. Automobili su prolazili mimo, ali nitko se nije zaustavio vidjeti je li s njim sve u redu. Kada sam zaustavila automobil i kada smo podigle čovjeka, sestre su se iznenadile. Pitale su me: 'Ali, Majko, kako ste ga primijetili?' Nitko ga nije vidio, pa čak ni naše sestre. Ako je naše srce čisto vidjet ćemo Boga… ako je naše srce slobodno od grijeha, vidjet ćemo Boga.“

            Predvoditelj 3: „Naše ljubavlju prožeto pouzdanje u Boga podrazumijeva naše pouzdanje u… stvarnost Isusa, Sina Božjega koji je postao čovjekom, u istinu Njegova učenja u Evanđelju.

Uzdaj se u ono što je rekao. 'Ja sam vas izabrao… Što god učinite za ovu moju najmanju braću, učinili ste Meni.' Mi to ne trebamo vjerovati. Ne trebamo vjerovati da su dva i dva četiri. To znamo. To je tako, Evanđelje nas uči. Danas ima toliko problema jer se ne vjeruje onomu što Crkva uči.“

            Predvoditelj 4: „Preuzvišeni – piše bl. Majka Terezija – pustite me, predajte me za njih, dopustite mi da prikažem sebe i one koje će mi se pridružiti za te neželjene siromahe, za dječicu s ulice, bolesne, umiruće, prosjake, dopustite mi da se zavučem u njihove bijedne rupe i unesem u njihove razorene domove Kristovu radost i Njegov mir.“

            Predvoditelj 3: „Bog još uvijek ljubi svijet i On šalje tebe i mene da budemo Njegova ljubav i Njegovo suosjećanje prema siromasima. Preko nas, Misionarki ljubavi, Bog pokazuje Svoju ljubav osobito prema najsiromašnijima od siromaha i šalje nas upravo siromasima. Čaša vode koju pružiš siromasima, bolesnima, način na koji podižeš umirućega i daješ lijek gubavcu, način na koji hraniš bebu ili podučavaš dijete, sve je to Božja ljubav u današnjemu svijetu… Želim da se ove riječi utisnu u vaš um: Bog još uvijek ljubi po vama i po meni danas. Dajte da vidim ljubav Božju u vašim očima, u vašim djelima.“

            Predvoditelj 4: „Ponekad mislimo da je siromaštvo biti gladan, gol i bez doma. Ipak, najveće siromaštvo je biti neželjen, nevoljen i znati da nitko ne mari za tebe. Mi moramo početi liječiti ovu vrstu siromaštva u našim vlastitim domovima.“

            Predvoditelj 1: Sv. Faustina u svom Dnevniku bilježi: „Liječnik mi nije dopustio da pođem u kapelicu na Muku, iako sam to žarko željela. Molila sam u svojoj sobici. Iznenada sam čula zvono u susjednoj sobi i ušla i pružila pomoć teškom bolesniku. (8) Kada sam se vratila u svoju sobicu, iznenada sam ugledala Gospodina Isusa koji mi reče: Kćeri moja, veću si mi radost učinila pružajući mi ovu pomoć, nego da si dugo molila. Odgovorila sam: „Ali nisam Tebi, o moj Isuse, pomogla, nego bolesniku.“ Isus mi je nato rekao: Da, kćeri moja, što god učiniš svomu bližnjemu – meni si učinila. (Dn 1029)

            Predvoditelj 2: „Danas sam neoprezno upitala dvoje siromašne djece zar doista nemaju kod kuće što jesti? Djeca su se, ništa ne govoreći, okrenula i otišla. Shvatila sam koliko im je teško govoriti o svojoj bijedi. Požurila sam (44) za njima, vratila ih i dala im što sam mogla i za što sam imala dopuštenje.“ (Dn 1297)

            Predvoditelj 1: „Isus je danas u liku siromašnog mladića došao na portu.

Siromašan mladić, poderane odjeće, bos, gologlav. Bio je sav promrzao jer je dan bio kišovit i hladan. Molio je nešto toplo za jelo. No, kada sam otišla u kuhinju, ništa nisam našla za siromahe. Pošto sam neko vrijeme tražila našlo se malo juhe koju sam podgrijala i namrvila u nju kruha. Dala sam je siromahu da pojede. U trenutku dok mi je vraćao praznu posudu, dao mi je prepoznati da je to On, Gospodar neba i zemlje. Kada sam Ga ugledala, onakvog kakav uistinu jest, iščeznuo mi je s očiju. (55) Kada sam se vratila u sobu, razmišljajući o onomu što se dogodilo na porti, čula sam u duši ove riječi: Kćeri moja, do mojih su ušiju doprli blagoslovi siromaha koji me, udaljujući se s porte, blagoslivlju. I svidjelo mi se to tvoje milosrđe u granicama poslušnosti. Stoga sam sišao s prijestolja kušati plodove tvoga milosrđa.“ (Dn 1312)

            Predvoditelj 2: „O, Isuse moj, sada mi je jasno i sve sam razumjela što se dogodilo pred koji trenutak. Jer, pitala sam se kakav je to siromah koji isijava takvom skromnošću. Od toga se trenutka moje srce zapalilo još čišćom ljubavlju prema siromašnima i onima koji su u potrebi. O, kako se radujem što su mi poglavari dali ovu službu. Razumijem da je milosrđe višestruko, uvijek i svugdje, i da je u svakom trenutku moguće činiti dobro. Goruća Božja ljubav oko sebe neprestano vidi potrebu darivati se djelom, riječju i molitvom. Sada razumijem (56) Tvoje riječi koje si mi ranije rekao, o, Gospodine.“ (Dn 1313)

            II. PROŠNJE

            Predvoditelj 3: Gospodine, čuj i usliši naše prošnje koje Ti u otvorenosti svoga srca iznosimo:

Za Crkvu, koja je ranjena svojom nesavršenošću i neshvaćena u svome poslanju: obnovi je duhom svetosti da, unatoč protivljenju svijeta, bude postojana u življenju Evanđelja

i naviještanju Tvoje istine, molimo Te.

            Predvoditelj 4: Za pastire Crkve: da u potpunosti izručenja tebi, budu svim vjernicima živi primjer vjere i evanđeoske zauzetosti za rast tvoga kraljevstva među ljudima, molimo Te.

            Predvoditelj 3: Za kršćane koji su ranjeni sumnjom i malodušnošću vjere: vrati im radost evanđelja i ohrabri ih da ti se približe svojim životnim predanjem, molimo Te.

            Predvoditelj 4: Za naše obitelji: budi im bliz u svim kušnjama i nedaćama;

nadahni ih da dar vjere hrane obiteljskom molitvom i nesebičnom ljubavlju, molimo Te.

            Predvoditelj 3: Za sve kojima je povjerena odgovornost upravljanja narodima i državama: podari im Duha razboritosti da u Tvojoj pravednosti i nesebičnoj brizi vrše svoje poslanje za opće dobro, zauzimajući se osobito za siromašne, nezaposlene i sve potrebite, molimo Te.

            Predvoditelj 4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

            III. KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA

            Predvoditelj 3: Sveta Faustina bilježi ove Isusove riječi: „Kćeri moja, potiči duše na molitvu ove krunice koju sam ti dao. Po molitvi ove krunice rado ću dati sve što se od mene bude tražilo.“ (Dn 848). Na prva tri zrnca: Oče naš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Slijedi pet desetica. Velika zrncaVječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Mala zrnca (deset puta): Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.Završetak Krunice: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x)Može se dodati (nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao): O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!

Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

Isuse, uzdam se u tebe! (3x)

Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

            IV. ZAVRŠNI DIO (Misli bl. Majke Terezije, Molitva za SDM u Krakovu, blagoslov Presvetim). Isus je učinio da nam bude lako ljubiti jedni druge (bl. Majka Terezija).

            „Isus je učinio da nam bude lako ljubiti jedni druge. Samo se trebamo podsjetiti da što god radimo, to radimo za Njega.

Plod Molitve je Vjera.

Plod Vjere je Ljubav.

Plod Ljubavi je Služenje.

            Sve počinje s molitvom. Unesite krunicu u svoju obitelj. Gdje ima molitve, tu je jedinstvo, tu je mir, tu je ljubav. Vidjela sam to kod naših siromaha. Radost ljubavi je radost dijeljenja…“

            MOLITVA ZA SDM U KRAKOVU (svi sudionici zajedno): „Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.“ Osobito ti povjeravamo mlade svih naroda i jezika. Vodi ih i štiti na zamršenim putovima današnjega svijeta i udijeli im milost da njihovo iskustvo susreta sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu urodi obilnim plodovima. Oče nebeski, učini nas svjedocima svoga milosrđa. Nauči nas nositi vjeru onima koji sumnjaju, nadu nevoljnima, ljubav ravnodušnima, praštanje posrnulima i radost tužnima. Učini da se iskra milosrdne ljubavi, koju si zapalio u nama, pretvori u vatru koja mijenja srce i obnavlja lice zemlje.

            Marijo Majko milosrđa, moli za nas.

            Sveti Ivane Pavle II., moli za nas.

            Bl. Majko Terezijo, moli za nas.

free joomla templatesjoomla templates
2021  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.