Tona Boras r. Budimir darovala sliku sv. Jure

U petak 8. svibnja 2015. na spomendan Marije Posrednice prinijela je u župi sv. Jure na ruke župnika don Ilije Drmića vjernica i župljanka, nastanjena kod kćeri u Vinjanima, Tona Boras r. Budimir (rođena 1934.) sliku sv. Jure Mučenika. Tona je žena pok. Jakiše Borasa s kojim je rodila i odgojila troje djece: Anu (u Lici u Domu), Jozu (oženjen sa Snježanom Biščević i imaju troje djece, žive u Mariboru) i Mariju (udata u Vinjane za Miru Lončara koji je nedavno preminuo stekavši kćer Mirjanu koja je udata u Broćanac i ima dvoje djece).

            Zaželjela je ova darovateljica da slika sv. Jure, koju je imala u svojoj kući i svome domu u Viru, ostane također u Viru ali u Župnome dvoru. Župnik će učiniti određene restauracijske pothvate, a potom će je staviti na vidno mjesto u župnoj dvorani gdje se sastaju djeca i mladi prigodom vjeronauka i vježbanja pjevanja, kao i ostali vjernici i župljani.

            Također je poželjela da sv. Jure kod Boga zagovara sve pokojne i žive župljane i vjernike ove župe, koja je poradi svoje slavne povijesti poznata u svim povijesnim knjigama u kojima se govori o turskim osvajanjima, jer je ova župa i ovaj kraj pao pod Turke Osmanlije 50 godina poslije zauzeća glavnine Hercegovine.

            Sv. Jure rođen je oko 280. god. u Kapadociji, a umro je mučenički 23. travnja 303. U Carigradu crkvu u čast ovome svecu podigao je car Konstantin Veliki, onaj koji je 313. god. dao slobodu kršćanima.

free joomla templatesjoomla templates
2020  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.