Moli i radi! Ora et labora!

Ovaj kamen na slici pokraj crkve sv. Jure u Viru, što ga je darovao Milan Kevilj, čeka svoju ugradbu u potporni zid iza crkve uz brdo Kobilić. Naime, postoji zid ali je niži od potrebne  visine, jer sitno kamenje neprestano pada na ledinu pogotovo kada kiše padaju, kada se snjegovi otapaju, kada popuste veze između kamena i zemlje. Obrušeno kamenje valja očistiti s ledine i otjerati negdje u najbližu rupu. Kad bi to bio posao jednom godišnje, onda bi se dalo izdržati, ali to je veoma učestalo, kao i čišćenje odronjenoga kamena, krupnoga i sitnoga, uz put od Đereka i Jukića pa do župnoga središta čime se valja baviti gotovo svakoga tjedna. Mišljenja sam da bismo mogli to uraditi kako valja, ali čim nabavimo još kamena za zidanje. Po urednosti i radinosti mnogi će nas prepoznati i diviti nam se, ali i oponašati nas u skrbi za svoju crkvu i svu vjeru, nadu, ljubavi i snagu što su posjedovali i naši preci koji su marljivo radili i ustrajno molili, prema onoj izreci sv. Benedikta: Moli i radi! Ora et labora!

free joomla templatesjoomla templates
2021  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.