Oče naš – Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji

U ovom tjednu razmatramo treći zaziv Očenaša: „Budi volja tvoja kako na

nebu tako i na zemlji. Nebrojeno puta su naša usta izgovarala ovaj zaziv. Isto

tako, toliko smo se puta pitali što je Božja volja, vjerujući kako bismo je izvršili

kad bismo je sa sigurnošću spoznali. Što je doista volja Božja? Kako vršiti volju

Očevu? Isusova je ovo molitva, stoga osluškujmo i učimo moliti ono što On

moli i na način na koji on moli Budi volja tvoja…

 

U drugom dijelu slijedi meditacija fra Zvjezdana Linića: 5. Budi volja tvoja

Kao i dosad, razmatrat ćemo prema fazama Lectio divina.

1. ZAZIV DUHU SVETOMU

Pronađi prikladno mjesto i vrijeme. Isključi sve što te može ometati u ovom

razmatranju s Bogom. Ugodno se smjesti i opusti. Odredi si vrijeme koje želiš

provesti u molitvi. Saberi se.

Zazovi Duha Svetoga (svojim riječima ili nekom molitvom Duhu Svetomu) da ti

pomogne osluškivati Božji glas. Ovo je vrijeme koje želiš posvetiti Bogu kako bi

On mogao govoriti tvome životu.

Zatim sabrano, meditativno izmoli Oče naš.

2. LECTIO

Počni polako i pažljivo čitati predložene tekstove. Bog nas uči kako ćemo ga

tražiti i slušati u šutnji. U otkrivanju Božjeg glasa u tekstu i riječi koju ti trebaš čuti

mogu ti pomoći neka pitanja: Što te se posebno dojmilo u tekstu? Koja rečenica,

riječ, izraz?“ Fokusiraj se na odabrani detalj. Svakog dana tijekom tjedna u

kojem razmatramo, možeš ovaj tekst iznova pročitati i zastati nad nekom novom

riječi ili rečenicom i nju razmatrati.

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

III. "Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji"

2822 Volja je našeg Oca "da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine" (1

Tim 2,3-4). On je "strpljiv (...) jer neće da tko propadne" (2 Pt 3,9). Njegova

zapovijed, koja obuhvaća sve druge, i koja nam očituje Njegovu volju jest: da

"ljubimo jedni druge, kao što je on nas ljubio" (Iv 13,34).

2823 On nam je "obznanio otajstvo svoje volje, po dobrohotnom naumu svojem

što ga je prije zasnovao (...) uglaviti u Kristu - sve na nebesima i na zemlji (...) U

Njemu smo i mi predodređeni, po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje

volje" (Ef 1,9-11). Mi ustrajno molimo da se taj dobrohotni naum potpuno

ostvari na zemlji, kao što je već ostvaren na nebu.

2824 U Kristu, i to Njegovom ljudskom voljom, volja je Očeva jednom zauvijek

savršeno ostvarena. Ulazeći u svijet Isus kaže: "Evo dolazim. Vršiti, Bože, volju

tvoju" (Heb 10,7; Ps 40,7). Samo Isus može reći: "ja uvijek činim što je njemu

5. Oče naš – Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji

milo" (Iv 8,29). U molitvi svoje smrtne borbe on potpuno pristaje uz volju

Očevu: "Ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude" (Lk 22,42). Evo zašto je

Isus "sam sebe dao za grijehe naše (...) po volji Božjoj" (Gal 1,4). "U toj smo

volji prinosom tijela Isusa Krista posvećeni jednom zauvijek" (Heb 10,10).

2825 Isus "premda (...) Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati" (Heb 5,8), a

koliko većma mi, stvorenja i grešnici, koji smo u Njemu postali posinjena djeca.

Molimo Oca našeg da ujedini našu volju s voljom svoga Sina da vršimo njegovu

volju, nacrt njegova spasenja za život svijeta. Mi smo za to u osnovi nemoćni,

ali sjedinjeni s Isusom i snagom njegova Svetoga Duha možemo mu predati

svoju volju i odlučiti da biramo ono što je njegov Sin uvijek izabrao: činiti što je

Ocu milo. Prianjajući uz Krista možemo s njime postati jedan duh, i tako vršiti

njegovu volju; tako će ona biti savršeno ispunjena na zemlji kao na nebu.

Promatrajte kako nas Isus Krist uči biti poniznima, očitujući nam kako naša

krepost ne ovisi samo o našem nastojanju, nego i o milosti Božjoj. On ovdje

zapovijeda svakom vjerniku koji moli da to čini općenito za cijelu zemlju. On,

naime, ne kaže: "Budi volja tvoja" u meni ili u vama, nego "po svoj zemlji": i to

zato da zabluda bude otklonjena, a da tu zavlada istina, da mana bude uništena, a

procvjeta krepost, i da zemlja više ne bude različna od neba.

2826 Molitvom možemo "razabirati što je volja Božja" (Rim 12,2; Ef 5,17) i

dobiti "postojanost da je vršimo" (Heb 10,36). Isus nas uči da se u Kraljevstvo

nebesko ne ulazi riječima, nego vršeći "volju Oca mojega koji je na nebesima"

(Mt 7,21).

2827 "Bog uslišava onoga tko vrši njegovu volju" (Iv 9,31). To je snaga molitve

Crkve u ime njezina Gospodina, nadasve u Euharistiji. Ona je zajedništvo

posredovanja s Presvetom Bogorodicom i svim svetima koji su bili "ugodni"

Gospodinu, jer nisu htjeli drugo doli njegovu volju. Riječi: "Budi volja tvoja

kako na nebu tako i na zemlji" možemo još, bez povrede istine, prevesti: tako u

Crkvi kako i u našem Gospodinu Isusu Kristu; tako u Zaručnici s kojom je on

zaručen kako i u Zaručniku koji je izvršio volju Očevu.

Fra Zvjezdan Linić: 5. Budi volja tvoja

Normalno je da imamo svojih želja. Čovjek je biće koje uvijek nešto želi.

Sanjamo o različitim dostignućima, želimo da se neke stvari dogode onako kako

bi za nas bilo najbolje. Stotine takvih želja rađaju se u našem srcu. U odnosu na

to često usmjerujemo i svoju volju. Tada i činimo mnogo toga iz te naše

unutarnje motivacije. U konačnici želimo zapravo ostvarenje tih svojih želja.

Znamo da mnoge želje moraju, nažalost, ostati u carstvu snova. One spadaju u

naša sanjarenja. Međutim, ima želja koje bi se mogle ostvariti, samo ne ovisi sve

o nama. Mnogo toga ovisi o ljudima oko nas. Želimo i na njih utjecati,

upravljamo im svoje molbe, obrazlažemo im svoje planove, dajemo im svoja

objašnjenja i argumentacije. Sve je to zato da ih privolimo da se dogodi ono što

5. Oče naš – Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji

smo mi planirali i željeli. Na volju drugih ljudi možemo samo djelomično

utjecati. Nismo gospodari njihove slobodne volje, makar bismo katkada to htjeli

biti. Najviše ipak ovisi o Bogu i njegovoj volji, njegovim planovima. U vjeri

osjećamo da je sve stvoreno po Njegovoj volji i u planovima Njegove ljubavi.

Zato pokušavamo u svojim željama i planovima utjecati i na Boga. Tada se

molimo. Mi molimo da Bog katkada promijeni svoje odluke, ili da se sve dogodi

upravo onako kako smo mi zamislili. Katkada bismo htjeli da Bog promijeni

svoju volju. Često izgleda kao da u Očenašu ne molimo zapravo: "Budi volja

tvoja!", nego kao da je više prisutna skrivena molitva našega srca: "Bože, budi

volja moja!" U svemu tome leži opasnost da ne shvaćamo Boga na ispravan

način. Vjerujemo li da je on dobar, da je Otac, da nam želi dobro, onda je

sigurno za nas najbolje ono što on hoće. Vjerujemo li da je sve dobro što je Bog

učinio, onda je važnije u logici naše vjere moliti da se naša volja i da se naše

želje usklade s Božjom voljom i njegovim planovima. Kad nam je Isus darovao

Očenaš, i u toj molitvi osobiti zaziv da se događa volja Božja, on je to i pokazao

u svojem zemaljskom životu. Sav Njegov život sastojao se u ispunjenju volje

Očeve. To je smisao Njegova života. To mu je najvažnije. Na jednom je mjestu i

rekao: "Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo" (Iv

4,34), tj. volju nebeskog Oca. Isus i nas potiče da to isto molimo i činimo. Tada

zapravo molimo za naše svakodnevno mijenjanje i obraćanje. Često su naše

želje i htijenja pod utjecajem sebičnih poriva naše naravi. Često smo sputani

vlastitom ograničenošću. Ne vladamo uvijek svojim nagonima. Zato se događa

da naša volja nije u skladu s Božjom voljom. Potrebna nam je snaga da

prihvatimo promjenu u vidu usklađivanja s voljom Božjom. To je dugotrajan,

gotovo životni proces i program. Nismo uvijek dovoljno hrabri prihvatiti takvu

poslušnost volji Božjoj. Zato nam treba pomoć odozgo. Upravo zato u Očenašu

molimo za volju Božju. Moli i danas svoj Očenaš hrabro i predano. Ne boj se

volje Božje, jer Bog te ljubi više nego što misliš, i želi ti više dobra nego što to ti

samome sebi možeš poželjeti. Najbolje za tebe i za sve oko tebe je kada

dovoljno hrabro prihvatiš Božji plan, jer on želi da sve bude dobro. Neka se to i

danas dogodi za tebe i za sve tvoje.

3. MEDITATIO

Odabranu riječ ili rečenicu polako usvoji. Zapamti je i polagano ponavljaj,

dozvoljavajući joj da uđe u dijalog s tvojim unutarnjim svijetom misli, briga i

osjećaja. Neka te ovo unutarnje poniranje uvede u dijalog s Bogom.

Neka te u tome vode sljedeća pitanja: „Što mi poručuje odabrana riječ, izraz,

rečenica? Što mi govori o Božjoj ljubavi prema čovjeku? Što ova riječ,

rečenica, izraz govori meni? Koliku važnost ima danas za moj život? Zašto baš

ta riječ, rečenica…? Po čemu ti je jedinstvena?“

Predlažemo da je ispišeš i pišeš odgovore, odnosno ovo cjelokupno razmatranje

te svjedočenje o njezinom značenju u tvojem životu.

4. ORATIO

5. Oče naš – Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji

Komuniciraj s Bogom kao što bi to učinio s nekim za koga znaš da te voli i

prihvaća. I predaj Mu ono što si otkrio u sebi za vrijeme razmatranja, svoje

misli, brige, želje, nadanja. Pitaj Ga da li su u skladu s Njegovim planom za

tebe? Što ti želi poručiti? Da li te želi mijenjati i na koji način? Osluškuj

odgovor u tišini. Odgovori molitvom na Njegovu riječ.

Napiši/zapiši osluškivani odgovor i svoj odgovor - molitvu.

5. KONTEMPLATIO

Otpočini u Božjoj blizini. Raduj se u spoznaji da je Bog s tobom i u riječi i u

tišini. U kontemplaciji se okrećemo od aktivizma i učimo se jednostavno biti u

prisutnosti nebeskog Oca. Ne boj se rastresenosti i neuspješnog razmatranja i

kontemplacije. Ne činimo to mi, nego Gospodin u nama. Ne sudi uspješnost

molitve po osjećajima, već se prepusti, da Bog djeluje u tvom srcu onako kako

On želi. Bitno je da u tom vremenu budeš sa svojim Bogom.

6. ACTIO

Bog nas poziva na zajedništvo s njim, ali nam daje i poslanje. Pretoči u život

ono što Bog od tebe traži u molitvi. Donesi neku konkretnu odluku. Gdje te

Gospodin danas treba? Kako možeš postati Božji dar za druge?

Zapiši akciju, apostolat na koji te ovo razmatranje i molitva potaknulo i učini

to.

free joomla templatesjoomla templates
2020  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.