Vir kroz vrtložna vremena

VIR KROZ VRTLOŽNA VREMENA

Fra Petar Bakula: “Vir, dok je plivalo Posušje, morao je biti pravi vir.”

 
Župna crkva sv. Jure u Viru

     Ovdje donosimo u cijelosti reportažu s naslovom Vir kroz vrtložna vremena don Ilije Drmića, koji je inače župnik u Viru od 9. rujna 2012., što ju je kao tadašnji djelatnik pastoralno-informativnoga lista Crkva na Kamenu sa sjedištem u Mostaru napisao i objavio u ožujku 1983. u tome listu, a 1998. god. ponovno u svojoj knjizi s naslovom Putopisna darovnica na str. 19-22. Ovo je samo prva minijaturna slika povijesti župe.

      Župu Vir pohodismo dva puta: koncem prošle 1982. godine i na blagdan Blažene Djevice Marije Gospe Lurdske 11. veljače 1983. Oba puta padala je kiša, pa su vjernici u svoju zavičajnu crkvu došli u manjem broju. Inače kad je lijepo vrijeme, na blagdan Lurdske Gospe crkva bude puna kao i na spomendan sv. Jure, zaštitnika župe. Ovoga puta bilo je svega 200 vjernika. Objektivne okolnosti utjecale su, dakle, na dolazak tako malog broja vjernika u svoju crkvu na taj blagdan. Nama je spomenuti supatron ili suzaštitnik župe Vir bio povodom da zavirimo u prošlost ove župe i njezine sadašnje pastoralne pothvate.

     Osnutak župe Vir i njezin smještaj

     Župu Vir pod zaštitom sv. Jure Mučenika osnovao je na zahtjev puka i svećenstva iz pastoralnih razloga 1871. godine hercegovački biskup vikar fra Anđeo Kraljević. Do te godine sela novoosnovane župe bila su u sastavu župe Posušje. Otada se u ovoj župi vode matične knjige, koje su danas vrijedan dokument za povijest ovog kraja. One se još uvijek nalaze u Matičnom uredu u Viru, što je važno spomenuti jer matice nekih župa nisu u onim rukama tko ih je nabavio i pisao.

     Župa se nalazi u virskoj prodolini koju okružuju brda Zavelim, Srednje Brdo, Volijak i Kobilić. Ime Vir potječe očito od virova kojih je nekada davno bilo, a ima ih i danas koji provriju kad udare jake kiše. Fra Petar Bakula u svom Šematizmu iz 1867. god. na jednom mjestu kaže: ”Vir, dok je plivalo Posušje, morao je biti pravi vir.” Ovu župu sačinjavala su sljedeća sela: Vir, Zagorje, Vinjani, Podbila i Pod/zavelim. Međutim, kad je 1972. god. osnovana župa Vinjani otpalo je selo Vinjani i 1980. god. Zagorje osnutkom te župe. Sela koja su ostala u sklopu župe Vir prilično su raštrkana i jedno od drugog podosta udaljena, a ta su Vir s više zaselaka, Podbila i Pod/zavelim.

     Gradnja i obnova župnog stana i crkve

     Zemljište za kuću i crkvu darovali su Jozo i Mate Đerek. Župnu kuću uz pomoć naroda sagradio je fra Andrija Knezović 1871./1872. god., a pomogao mu je obilno posuški župnik fra Filip Čutura. Ta je kuća tijekom vremena dobrano mijenjana, obnavljana, proširivana... Posljednje obnoviteljske radove vodio je sadašnji župnik don Petar Leventić potpomagan novčanim prilozima svojih župljana u 1981. i 1982. god. Pokraj župnog stana nalazi se još jedna kuća koja pripada župi. U njoj su bile časne sestre milosrdnice nekoliko godina. Uz tu kuću postoji i stara štala koja danas služi za mogući korisni otpad.

     Onih prvih godina narod se sastajao na molitvu u crkvici koja je bila blizu župnog stana, kao i na grobljima, odnosno u grobljanskim kapelicama. God. 1892. otpočeo je gradnju crkve fra Bonaventura Šarić. Završena je gradnja 1897. god. Crkva je zidana od čvrstog klesanog kamena. Smještena je ispod brda Kobilić na omanjoj uzvisini. Župnik don Tadija Pavlović ju je proširio i unutra ukrasio 1967./1968. god. Sada crkva i izvana i iznutra lijepo izgleda. U pročelju svetišta nalazi se slika Dobroga Pastira. Oltar je kameni. S desne strane u zidu isti je župnik ugradio Lurdsku špilju s kipom Majke Božje.

     Spomenimo samo jedan vrlo važan podatak iz prošlosti: u Podbiloj je bilo sjedište stare Posuške župe iz 15. st. Još su uočljivi temelji crkve i župnih stanova. Ovaj lokalitet nalazi se ispod Gavranovića kuća, prema rijeci Ričini. Kasnije je sjedište župe preneseno u Posušje.

     Grobišta, groblja i filijalne crkve

     Fra Petar Bakula u svom Šematizmu iz 1867. god. pišući o Viru kaže: ”Ima na više mjesta plemićkih nadgrobnih spomenika rijetke veličanstvenosti. Gledalac se divi ruševinama prevelike tvrđave u Glavici s nekim još čitavim lukovima.” Kroz dugi niz godina sve je to zaraslo u ledini.

     U Zavelimu se nalaze neke gomile i u Podbiloj rimske grobnice. Zanimljivo je spomenuti i to da se od prije kojih 80 godina redovito misa služila na Kolakovoj Kosi koja se nalazi u Zavelimu na 1346 m iznad razine mora. To bi bilo sve o tim nekim starinama koje su još neispitane, ali žive u narodnoj predaji, u arhivima i pod zemljom.

     Na području župe Vir nalaze se danas tri groblja: za cijeli Vir groblje zvano Stipića Dubrave, u Zavelimu groblje zvano Maluša i u Podbiloj Cera. Kod groblja u Zavelimu nalazi se i crkva sv. Ante, koja je sagrađena početkom ovoga stoljeća. Dobrano ju je renovirao don Tadija s pukom. Kad je već riječ o ovoj crkvi, onda treba spomenuti i to da u nju dolaze i vjernici iz jednog dijela župe Vinice na svetu misu, a osim toga tu im je i groblje. To su vjernici iz sela Podzavelima (zaseoka Paljike i Malenice). U Podbiloj je na temeljima stare kapelice sagrađena nova crkva 1980./1981. god. posvećena sv. Petru i Pavlu. Obje ove filijalne crkve imaju svoja zvona.

     Blagdani koji se slave u župi

     Zaštitnik župe je sv. Jure, mučenik, koga župa svečano slavi 23. travnja. Dođu okolni svećenici i narod iz susjednih župa: Zagorja, Vinjana, Vinice, Roška Polja, Ričica i Posušja. Svečano se također slavi i Lurdska Gospa 11. veljače i Srce Isusovo u lipnju čiji je blagdan pomičan ovisno o nadnevku Uskrsa. O tim je proslavama u više navrata pisano u našem listu Crkva na Kamenu.

     Pastoralna djelatnost

     Župa Vir broji danas oko 2000 vjernika u 390 obitelji. Iz same ove brojke može se zaključiti, još ako se uzme u obzir raštrkanost župe, da jedan svećenik ne može sam raditi, uza svu dobru volju i nastojanje. Vjera u narodu je još tradicionalna. Vjernici pohađaju crkvu u zadovoljavajućem broju tijekom čitave godine, a posebno za Božić, Uskrs i glavne župne blagdane. Mnogo ljudi radi u inozemstvu pa to utječe na cjelovitost župne zajednice. I ova župa u zadnje vrijeme doživljava moderne seobe u druge krajeve domovine. Stoga je teško govoriti o natalitetu. Prošle godine je rođeno 33 djece, 18 osoba je umrlo i 24 para vjenčana.

     Želja nam je da ovim napisom vjernicima Vira utisnemo čvrstu vjeru u Boga koji vodi ljudsku povijest svojom božanskom mudrošću, ljubav prema zavičajnoj crkvi sv. Jure, mučenika, ljubav prema Mjesnoj Crkvi i cijeloj Katoličkoj Crkvi.

     Vir, vrilo, vrelo jesu moje najdraže riječi. Pa neka i u meni vrije moj Vir. (Ilija Drmić 1983. god.)

Pogled na staru štalu, kuću časnih sestara milosrdnica, župni dvor i crkvu u Viru

 

Karta župe Vir

 

Kameni spomenik onima koji su gradili župu Vir

 

free joomla templatesjoomla templates
2021  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.