Župa sv. Jure u Viru kod Zadra

      Vir je otok zadarskog arhipelaga. Smjestio se uz jugozapadnu obalu otoka Paga, u produženju Privlačkog poluotoka. Dijeli ih samo uski i plitki gaz. Sa zapadne strane Privlake prelazi se u Vir mostom koji je spojio 1976. god. otok s kopnom. Tako je Vir postao poluotokom, te počeo novo razdoblje u svome životnom razvitku. S istočne strane mjesto Vir ima pješčanu uvalu, a s južne strane uzvisinu s dva manja zaseoka: Torovi i Lozice. Udaljeni su oko tri kilometra od župne crkve. Osnovani su na prijelazu iz 18. u 19. st.

Opširnije...

Slika župnoga dvora iz 1910. godine

   Dopis kustosu Muzeja na Humcu fra Milanu Jukiću: Poštovani fra Milane, najsrdačnije zahvaljujem na poslanoj slici staroga župnog dvora u Viru iz 1910. god. Naime, slika je iz te godine i onaj kratki napis pokraj nje: Župski stan u Viru god. 1910. I jedno i drugo, slika i taj tekst, veoma su dragocjeni podaci koji nama u 2014. god. - 104 godine nakon toga snimka, mnogo govore: o vremenu, mogućnostima, gradnji, stilu življenja, borbenosti za stvar Božju i svoga naroda koji je živio u istim ili sličnim uvjetima, s istim i sličnim mogućnostima, s jakom voljom da nadživi sve nevolje i nedaće Balkanskih ratova (1910.-1912.) koji su tutnjili uokrušce njih. A četiri godine nakon ovoga snimka otpočeo je Prvi svjetski rat koji je svojom smrtonosnom rukom dohvatio i Vir i mnoge župe ovih krajeva.

Opširnije...

Vir kroz vrtložna vremena

VIR KROZ VRTLOŽNA VREMENA

Fra Petar Bakula: “Vir, dok je plivalo Posušje, morao je biti pravi vir.”

 
Župna crkva sv. Jure u Viru

     Ovdje donosimo u cijelosti reportažu s naslovom Vir kroz vrtložna vremena don Ilije Drmića, koji je inače župnik u Viru od 9. rujna 2012., što ju je kao tadašnji djelatnik pastoralno-informativnoga lista Crkva na Kamenu sa sjedištem u Mostaru napisao i objavio u ožujku 1983. u tome listu, a 1998. god. ponovno u svojoj knjizi s naslovom Putopisna darovnica na str. 19-22. Ovo je samo prva minijaturna slika povijesti župe.

Opširnije...

Duhovna priprava za došašće i Božić 2009. godine na način kursilja

VIR - U župnoj zajednici sv. Jure u Viru zahvaljujući skrbi tamošnjega župnika don Petra Vuletića održan je od 26. do 28. studenoga 2009. duhovni tečaj zvani kursiljo, što je ujedno bila izvrsna duhovna priprava vjernika za došašće i Božić. Voditelj je bio don Andrija Vrane, a sudionici su bili iz Posušja i Vira. Kroz ta tri dana pod vodstvom ovoga iskusnoga svećenika ušli su vjernici u hram svoga duha, te su tu stvarali red i mir u Bogu, što se tijekom života poremeti, poruši. Oni će sada biti sposobniji za osobni, obiteljski, društveni i crkveni život, a poglavito sve pod vidom svjedočenja Božje prisutnosti u nama. Najbolje će nam dočarati ta tri dana dojmovi triju osoba s toga maloga duhovnoga tečaja.

Opširnije...

free joomla templatesjoomla templates
2021  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.