Kratki katolički nauk

Napisao/la don Ilija Drmić
Hitovi: 5711

Katolički pozdrav: Hvaljen Isus i Marija! Uvijek!

 

Znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 

Oče naš

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

 

 

Zdravo Marijo

Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom! Blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen!

 

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kakao bijaše na početku, Tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen!

 

Pokoj vječni

            Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna svijetlila im. Počivali u miru. Amen.

 

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sišao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

 

Ispovijest vjere Hrvata katolika

Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno Srce presvete Bogorodice Marije. Amen.

Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom!

 

Anđeoski pozdrav

P. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.

O. I ona je začela po Duhu Svetom.

Zdravo Marijo...

P. Evo službenice Gospodnje.

O. Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo Marijo...

P. I Riječ je tijelom postala.

O. I prebivala medu nama.

Zdravo Marijo...

P. Moli za nas, sveta Bogorodice.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se! Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća budemo prive­deni. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Slava Ocu... (tri puta).

 

Kraljice neba

P. Kraljice neba, raduj se, aleluja.

O. Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.

P. Uskrsnu kako je rekao, aleluja.

O. Moli za nas Boga, aleluja.

P. Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja.

O. Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja.

 

Pomolimo se! Bože koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci Djevici Mariji postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Slava Ocu... (tri puta).

Molitva Kraljice neba moli se umjesto Anđeoskog pozdrava u uskrsnom vremenu, tj. od Velike subote do nedjelje Duhova.

 

Deset Božjih zapovijedi

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: Nemoj imati drugih bogova uz mene!

2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud!

3. Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji!

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!

5. Ne ubij!

6. Ne sagriješi bludno!

7. Ne ukradi!

8. Ne reci lažna svjedočanstva!

9. Ne poželi tuđega ženidbenog druga!

10. Ne poželi nikakve tuđe stvari!

 

Opća ispovijed

Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu. Amen!

 

Sedam svetih sakramenata

1. Krštenje

2. Potvrda (krizma)

3. Euharistija (sveta Pričest)

4. Pomirenje (ispovijed, pokora)

5. Bolesničko pomazanje

6. Svećenički red

7. Ženidba

 

Sedam glavnih grijeha

1. Oholost

2. Škrtost

3. Bludnost

4. Zavist

5. Neumjerenost u jelu i piću

6. Srditost

7. Lijenost

 

Četiri u nebo vapijuća grijeha

1. Hotimično ubojstvo.

2. Tjelesni grijeh protiv naravi.

3. Tlačenje ubogih, udovica i sirota.

4. Zadržavanje zaslužene radničke plaće.

 

Sedam darova Duha Svetoga

1. Mudrost

2. Razum

3. Savjet

4. Jakost

5. Znanje

6. Pobožnost

7. Strah Božji

 

Dvije zapovjedi ljubavi

- Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim umom svojim;

- Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga.

 

Dvije zapovijedi “od naravi

- Čini drugomu što je tebi drago da ti drugi učini!

- Ne čini drugomu što ti nije drago da ti drugi učini!

 

Isusovo zlatno pravilo

Kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima (Lk 6,31).

 

Tri bogoslovne kreposti:

Vjera, ufanje i ljubav

 

Šest glavnih istina katoličke vjere

1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.

2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i svime upravlja.

3. Duša je čovječja besmrtna.

4. Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas smrću i uskrsnućem.

5. Milost je Božja potrebna za spasenje.

6. Bog dobro nagrađuje, a zlo kažnjava.

 

Sedam tjelesnih djela milosrđa

1. Gladna nahrani

2. Žedna napoji

3. Siromašna odjeni

4. Putnika primi

5. Bolesna i utamničena pohodi

6. Zarobljena i prognana pomozi

7. Mrtva pokopaj

 

Sedam duhovnih djela milosrđa

1. Neodlučna savjetuj

2. Neuka pouči

3. Nevoljna i žalosna utješi

4. Grešna opomeni

5. Uvredu oprosti

6. Nepravdu strpljivo podnesi

7. Za žive i mrtve Boga moli

 

Osam blaženstava

1. Blaženi siromašni u duhu jer je njihovo kraljevstvo nebesko.

2. Blaženi žalosni, jer će se utješiti.

3. Blaženi krotki, jer će baštiniti zemlju.

4. Blaženi, koji gladuju i žeđaju pravde, jer će se nasititi pravde.

5. Blaženi milosrdni, jer će milosrđe postići.

6. Blaženi, koji su čista srca, jer će gledati Boga.

7. Blaženi miroljubivi, jer će se zvati sinovi Božji.

8. Blaženi, koji su progonjeni zbog pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.

 

Molitve pokajanja

Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dob­ro. Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti.

 

Pet crkvenih zapovjedi

1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu Misu u nedjelju i ostale blagdane.

2. Posti zapovjedne poste i u određene dane se ne mrsi.

3. Svake se godine najmanje jedanput ispovjedi i o Uskrsu pričesti.

4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.

5. Doprinosi za crkvene potrebe.

 

Tri pretpričesti

1. Ništa ne jesti i ne piti alkoholnih pića sat vremena prije pričesti.

2. Biti čist od grijeha, osobito smrtnoga.

3. Temeljito vjerovati da pod prilikama kruha i vina u svetoj hostiji primamo pravo tijelo i pravu krv Gospodina našega Isusa Krista.

 

Pet predispovijedi

1. Smisliti svoje grijehe,

2. Pokajati se za grijehe,

3. Odlučiti ubuduće ne griješiti,

4. Ispovjediti sve svoje grijehe,

5. Izvršiti pokoru za grijehe.

 

Djelo vjere

Vjerujem čvrsto sve što je Krist učio i što sveta Katolička Crkva predlaže vjerovati, jer si to objavio ti, Bože, koji si nepogrešivo istinit. U toj vjeri želim živjeti i umrijeti. O Bože, umnoži moju vjeru!

 

Djelo ufanja

Ufam se u te, Bože moj, da ćeš mi po zaslugama Isusove muke i smrti i po mojim dobrim djelima, učinjenima tvojom pomoći, oprostiti grijehe i dati nebesku slavu. A to se ufam zato jer si to obećao ti, Bože moj, koji si u svojem obećanju stalan i vjeran. O Bože, učvrsti moje ufanje!

 

Djelo ljubavi

Ljubim te, Bože moj, svim svojim srcem i dušom više nego sve drugo na svijetu jer si dostojan svake ljubavi. I radi tebe ljubim svoga bližnjega kao samoga sebe. O Bože, užezi ognjem svoje ljubavi moje srce!

 

Post

Post je uzdržavanje od jela. U danima posta dopušteno je samo jedanput dnevno jesti do sitosti i dvaput pomalo. Post obvezuje sve katolike od 18. do 60. godine života. Obvezni post je na Čistu srijedu i Veliki petak.

 

Nemrs

Nemrs je uzdržavanje od mesnih jela. Obvezuje sve vjernike od 14. godine života do smrti. Nemrs je svakoga petka u godini. Naša Biskupska konferencija dopustila je da se u petke izvan korizme može nemrs zamijeniti nekim dobrim djelima kao što su molitva, čitanje Svetog Pisma, djelima ljubavi, odricanje od pušenja, pića...

 

Kvatre

U Katoličkoj Crkvi raspoređeno se prema četiri godišnja doba određuju kvatreni dani, odnosno kvatreni tjedni. U te dane moli se na određene nakane. Obično su jedne kvatre posvećene za blagoslov usjeva a druge su posvećene prema nakanama Crkve.

Naglašeniji dani u kvatrenom tjednu jesu srijeda i petak kada se običajno posti i nemrsi ili se žrtvuje na neki drugi način u nekoj osobnoj pokori, te subota kada se završava kvatreni tjedan, ako je moguće sudjelovanjem na svetoj Misi, ako nije onda čitanjem Svetoga Pisma.

 

Proljetne kvatre

Srijeda, petak i subota Prvog tjedna korizme. Kvatreni dani posvećeni su pokori i obraćenju. Dobro je u te dane posvetiti se molitvi i osobnoj žrtvi i odricanju.

 

Ljetne kvatre

Srijeda, petak i subota nakon Duhova. Namijenjene su molitvi za posvetu ljudskoga rada i za urod zemlje.

 

Jesenske kvatre

Srijeda, petak i subota u tjednu nakon 14. rujna. Ove kvatre obično su posvećene molitvi za svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju mladeži.

 

Zimske kvatre

Srijeda, petak i subota u tjednu prije 17. prosinca, posvećene su kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali Bogu za udijeljena dobročinstva.