Deveta Devetnica Milosrđa, Srijeda, 22. lipnja 2016.

Napisao/la don Ilija Drmić
Hitovi: 1223

 

            Pod nebeskom zaštitom bl. Ivana Merza: Očekujem milosrđe Gospodinovo i nepodijeljeno, potpuno, vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova. I na temu: Božje milosrđe u sakramentu Euharistije.

            Priprema: Jelena Vuković, Hrvatska dehonijanska mladež, Trnovčica, Zagreb

            Prema: Ivan Merz, Ljubav i čistoća, Zagreb 2002.

            Dnevnik sv. Faustine, Svećenici Srca Isusova - dehonijanci, Zagreb 2016.

            I. RAZMATRANJE… Predvoditelj 1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Posljednji dan Devetnice Milosrđa u okviru Dvogodišnje priprave mladih za Svjetski dan mladih u Krakovu, u sklopu Jubileja milosrđa koji je proglasio papa Franjo, pred živim Bogom prisutnim u Presvetom Oltarskom Sakramentu razmišljat ćemo o otajstvu Božjega milosrđa u sakramentu Euharistije. Zaštitnik ovoga dana hrvatski je blaženik Ivan Merz kojega je, upravo prije 10 godina, papa Benedikt XVI. u Apostolskoj pobudnici o Euharistiji Sacramentum caritatis (2005.) uvrstio među 18 najvećih svetaca Euharistije! Ovo veliko priznanje svetosti bl. Ivana Merza poziv je svima nama da se što češće utječemo njegovu zagovoru, da ostanemo vjerni Isusu u presvetoj Hostiji, te živimo u stalnom sjedinjenju s Bogom po svetoj Pričesti. Kao i svih dosadašnjih 8 dana Devetnice molimo na nakanu duhovne i moralne obnovu hrvatske mladeži, za mir u svijetu, blagoslovljene plodove Svjetskoga dana mladih u Krakovu 2016., kanonizaciju bl. Alojzija Stepinca kao i za sve druge naše nakane.

            Predvoditelj 2: U današnjem bdijenju razmišljat ćemo o  Euharistiji na temelju duhovne baštine Ivana Merza kao i na temelju ulomaka iz Dnevnika sv. Faustine. Saberimo se i predajmo svoja srca Gospodinu, u zahvalnosti što nas je vodio ovih 9 mjeseci, što smo imali milost razmatrati otajstvo Božjega milosrđa koje poziva na vjernost i štovanje, na apostolat i svjedočanstvo vjere, koje poziva na obraćenje i mir, na jedinstvo i zajedništvo, na pouzdanje u Boga i na milosrđe spram bližnjemu.

            Predvoditelj 3: Blaženi Ivan Merz govori: „Osjetio sam svu ljubav Božju, koja se očituje u njegovim neizmjernim dobročinstvima. U dobročinstvima tijela i duha. U svima je on sam nazočan, on sam radi dajući nam te darove. Pokreće svemir, sunca, da ja mogu živjeti, da biljke mogu rasti koje će me hraniti. No najveće je dobročinstvo gdje nam se neizmjerni Bog sam daje. (…). On svoju beskrajnu ljubav najviše pokazuje, ne dajući nam samo svoja dobročinstva… nego dajući nam svu svoju neizmjernost, beskrajnost - u maloj Hostiji za hranu.“

            Predvoditelj 4: „Jako volim tišinu i mir, mogu razmišljati, mogu misliti na misterij Euharistije, zapadati u nepomično začuđenje, mogu se dugo moliti… Ljepše je u samoći. Ljepše je zavući se u tamnu crkvicu i kod treptanja vječne svjećice, za zadnjih traka sunca, tiho moliti krunicu i diviti se, vječno i vječno se diviti Euharistiji, tome sjaju, toj veličini, toj neizmjernoj Ljubavi.“

            Predvoditelj 3: „Upravo sada trebam duševne snage, trebam crpsti iz nepresahljivog vrela Ljubavi, iz one svesilne moći Euharistije, koja napunja dušu rasvjetom, koja je svjetlija od dana, koja je pretvara u duševno zadovoljstvo, koja miruje u osjećanju nečega nepoznatog i neizmjernog. Silno, svesilno bih htio opet tome Vrelu. Bože, pomozi mi!“

            Predvoditelj 4: „Sam ne znam, bez ikakve misli, tu je ona silna želja za Kruhom, za onom malom Hostijom. Ništa ne znam tada, sav razum spava, a moja bi usta i sva moja unutrašnjost htjela bi Hostiju da se s njom spoji.“

            Predvoditelj 3: „U sv. Pričesti gdje se vaše tijelo i vaša duša ujedinjuje sa samim Božanstvom, treba biti vrhunac vašega života; u tom je činu i vrhunac cjelokupne liturgije. Sve veličanstvene molitve i pjesme, sva vaša razmatranja, svi vaši čini tijekom dana moraju biti kristocentrični, moraju biti usmjereni prema tom jedinom času vašega dnevnoga života. Na taj se način već na zemlji ispunjava vaša zadnja svrha i postajete dionicima same biti Božje.“

            Predvoditelj 4: „Budite uvjereni da je sveta misa bez svete pričesti donekle fragmentarna. Spasitelj se mogao utjeloviti također pod prilikama zlata ili kamena; on to nije učinio, već je primio prilike kruha i vina i time nam je jasno rekao da želi da ga kod svake svete mise blagujemo. Žrtva je tek onda potpuna ako se u misi najtjesnijim vezama ljubavi sjedinimo s Isusom pretapanjem jedne biti u drugu. To činimo po sv. Pričesti. Zato su se prvi kršćani pričešćivali prigodom svake svete mise. Budimo suvremeni katolici i postanimo po sv. Pričesti dionicima beskrajnog života Riječi Božje.“

            Predvoditelj 1: Bl. Ivan Merz ističe: „Euharistija, najjače sredstvo, za nas je na ovoj zemlji ona vatra koja u nama pali rđe grijeha i daje života našoj duši, tako da i ona usplamti novim žarom. Tada mi sami na sebi iskusimo riječi sv. Pavla koji veli: 'Živim ja, ali ne ja nego u meni živi Krist' (Gal 2,20). To je plod presv. Euharistije. Ona nas vodi k vrhuncu kršćanske savršenosti, pravog unutarnjeg života. Ona je naša prva radost na zemlji; po njoj već postajemo dionicima buduće nebeske slave.“

            Predvoditelj 2: „Po svetoj Pričesti u našoj duši počinju strujati one vode koje vode u život vječni (Iv 4,14). Sveta Pričest najbrže i najlakše preporađa i diže naš nutarnji život. U svetoj Pričesti duša slavi svoje trijumfe, ona postaje slična svome božanskom Zaručniku, postaje božanska. Granice nutarnjeg savršenstva kao da prestaju; duša postaje dionicom neizmjernosti i vječnosti.“

            Predvoditelj 1: Iz Dnevnika sv. Faustine: „Dolazim na susret s Njim i pozivam Ga u stan svojega srca, klanjajući se duboko Njegovu veličanstvu. Gospodin me podiže iz prašine i kao zaručnicu poziva da sjednem uza Nj i kažem mu sve što mi je na srcu. A ja, ohrabrena Njegovom dobrotom, prislanjam svoju glavu na Njegove grudi i pričam Mu o svemu. Najprije mu kažem ono što nikada nijednom stvorenju ne bih rekla. Zatim Mu govorim o potrebama Crkve, o dušama bijednih grješnika - 'kako silno trebaju Tvoje neizmjerno milosrđe. Ali vrijeme brzo teče. Isuse, moram se vratiti svojim obvezama koje me čekaju'. Isus mi kaže neka ostanem još trenutak da se pozdravimo. Uzajaman duboki pogled i za trenutak se fizički vidljivo rastajemo, ali nikada u stvarnosti duha. Naša su srca stalno sjedinjena. Makar sam izvana rastrgana raznim obvezama, Isusova me nazočnost uranja u trajnu sabranost.“ (Dn 1807).

            Predvoditelj 2: „Danas sam pozvala Isusa u srce, pozvala Ljubav. Ti si sama ljubav. Ti zapališ čitavo nebo i ono se napunja ljubavlju. Žeđa Te duša moja, kao što cvijet žudi za suncem. Isuse, brzo dođi u moje srce, jer vidiš: kao što cvijet traži sunce, tako i moje srce traži Tebe. Otvaram čašku svoga srca da primi Tvoju ljubav.“ (Dn 1808).

            II. PROŠNJE – ZAZIVI SVETOJ HOSTIJI prema Dnevniku sv. Faustine br. 356. Izmolit ćemo Zazive svetoj Hostiji prema Dnevniku sv. Faustine. Na svaki zaziv odgovaramo: Uzdam se u Tebe…

            Hostijo sveta u kojoj je skriven zalog Božjega milosrđa za nas, osobito za bijedne grješnike.

            Hostijo sveta, u kojoj su skriveni Tijelo i Krv Gospodina Isusa, kao dokaz beskrajnoga milosrđa prema nama, osobito prema bijednim grješnicima.

            Hostijo sveta, u kojoj je skriven vječni život i u izobilju nam darovano milosrđe, osobito bijednim grješnicima.

            Hostijo sveta, u kojoj je skriveno milosrđe Oca, Sina i Duha Svetoga prema nama, osobito prema bijednim grješnicima.

            Hostijo sveta, u kojoj je skrivena cijena milosrđa kao otkupnina za sve dugove naše, osobito bijednih grješnika.

            Hostijo sveta, u kojoj je skriveno vrelo žive vode koja izvire iz beskrajnoga milosrđa za nas, osobito za bijedne grješnike.

            Hostijo sveta, u kojoj je skriven oganj čiste ljubavi koji gori iz krila Oca Vječnoga, kao iz izvora beskrajnog milosrđa za nas, osobito za bijedne grješnike.

            Hostijo sveta, u kojoj je skriven lijek za sve naše nemoći, [lijek] koji izvire iz beskrajnoga milosrđa kao iz ljekovitoga vrela za nas, osobito za bijedne grješnike.

            Hostijo sveta, u kojoj je skriveno jedinstvo između Boga i nas, po beskrajnom milosrđu za nas, osobito za bijedne grješnike.

            Hostijo sveta, u kojoj su skriveni svi osjećaji preslatkog Srca Isusova prema nama, osobito prema bijednim grješnicima.

            Hostijo sveta, naša jedina nado u svim patnjama i protivštinama života.

            Hostijo sveta, naša jedina nado sred vanjskih i nutarnjih tmina i oluja.

            Hostijo sveta, naša jedina nado u životu i u času smrti.

            Hostijo sveta, naša jedina nado sred neuspjeha i ponora očaja.

            Hostijo sveta, naša jedina nado sred laži i izdaja.

            Hostijo sveta, naša jedina nado sred tame i bezbožnosti koja preplavljuje zemlju.

            Hostijo sveta, naša jedina nado sred čežnje i muke u kojoj nas nitko ne razumije.

            Hostijo sveta, naša jedina nado sred napora i sivila svakodnevnoga života.

            Hostijo sveta, naša jedina nado sred naših promašenih nadanja i neuspjelih pokušaja.

            Hostijo sveta, naša jedina nado sred neprijateljskih strijela i navala pakla.

            Hostijo sveta, kad me teškoće svladaju i vidim samo svoje neuspješne pokušaje,

            Hostijo sveta, kad mi oluje haraju srcem i prestrašen duh pada u očaj.

            Hostijo sveta, kad mi srce dršće i smrtni znoj probija čelo.

            Hostijo sveta, kad se sve okreće protiv mene i crni očaj zahvaća dušu.

            Hostijo sveta, kad mi se oči zauvijek sklope za ovozemaljsko i duh prvi puta ugleda nepoznate svjetove.

            Hostijo sveta, kad mi rad iscrpljuje snage i neuspjeh me stalno prati.

            Hostijo sveta, kad mi se čini teško živjeti krjeposno i narav se buni.

            Hostijo sveta, kad me sustižu neprijateljski udarci.

            Hostijo sveta, kad mi bližnji prezire trud i muku.

            Hostijo sveta, kad začujem sudove Tvoje nad sobom; tada se uzdam u beskraj Tvoga milosrđa.

            III. KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA (Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79/2014.)

            Na prva tri zrnca: Oče naš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Slijedi pet desetica. Velika zrnca: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Mala zrnca (deset puta). Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Završetak Krunice: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x)

Može se dodati (nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao): O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!

            Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

            Isuse, uzdam se u tebe! (3x)

            Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

            Zdravo Kraljice, Majko Milosrđa…

IV. ZAVRŠNI DIO (Iz Dnevnika sv. Faustine, Molitva za SDM u Krakovu, blagoslov Presvetim)

Isuse nevidljivi, živote moje duše,

Predmetu žarke žudnje moje,

Ništa mi u srcu ne može ugušiti ljubavi Tvoje

Uvjerava me to snaga ljubavi koju osjećamo oboje.

Isuse nevidljivi, preslavni zalogu mog uskrsnuća,

Ti si suština mog čitavog bića.

Ti, Hostijo, u duši mi pališ ljubavi oganj vječan,

I voljet ćeš me kao svoje dijete, znam.

            Isuse nevidljivi, najčišća moja ljubavi,

            Moj život započeo je već s Tobom ovdje na zemlji

            A u punini će se pokazati u vječnosti,

            Jer naša uzajamna ljubav nikad se neće promijeniti.

Isuse nevidljivi, Tebe jedinoga duša moja žeđa,

Ti si mi jedini iznad zadovoljstva neba

Nad svim darima i milostima moja duša Tebe gleda

Koji dolaziš mi u obliku kruha.

            Isuse nevidljivi, moje žedno srce primi,

            Koje za Te gori čistim ognjem kao Serafini.

            Idem kroza život - nepobijeđena - stopama Tvojim,

            I uzdignuta čela, kao vitez, mada djevojačkim slabim snagama svojim. (Dn 1427).

MOLITVA ZA SDM U KRAKOVU (svi sudionici zajedno): „Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.“ Osobito ti povjeravamo mlade svih naroda i jezika. Vodi ih i štiti na zamršenim putovima današnjega svijeta i udijeli im milost da njihovo iskustvo susreta sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu urodi obilnim plodovima. Oče nebeski, učini nas svjedocima svoga milosrđa. Nauči nas nositi vjeru onima koji sumnjaju, nadu nevoljnima, ljubav ravnodušnima, praštanje posrnulima i radost tužnima. Učini da se iskra milosrdne ljubavi, koju si zapalio u nama, pretvori u vatru koja mijenja srce i obnavlja lice zemlje.

            Marijo Majko milosrđa, moli za nas.

            Sveti Ivane Pavle II., moli za nas.

            Bl. Ivane Merče, moli za nas.

            Sv. Faustino Kovalska, moli za nas.