Sedma Devetnica Milosrđa

Napisao/la don Ilija Drmić
Hitovi: 1146

Sedma Devetnica Milosrđa, Petak, 22. travnja 2016.

http://i2.wp.com/www.bitno.net/wp-content/uploads/2013/07/MiroslavBulesic.jpg?resize=350%2C250

Pod nebeskom zaštitom bl. Miroslava Bulešića

uz misao Moja osveta je oprost i na temu: Božje milosrđe u daru svećeništva

 

Priprema: Jelena Vuković, Hrvatska dehonijanska mladež, Trnovčica, Zagreb

Prema: F. Veraja, Miroslav Bulešić, svećenik i mučenik, Poreč - Pula 2013.

Dnevnik sv. Faustine, Svećenici Srca Isusova – dehonijanci, Zagreb 2016.

            I. RAZMATRANJE… Predvoditelj 1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. „Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali, tko ustraje do svršetka, bit će spašen.“ (Mt 10, 22)„Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo.“ (Otk 3, 21).

            Predvoditelj 2: Milosrdni Gospodine, evo nas pred Tobom, skrivenim u Presvetom Sakramentu. Želimo razmatrati Tvoju neizmjernu ljubav i beskrajno milosrđe koje nam pružaš kao izvor spasenja, napose u daru svećeništva. U razmatranju otajstva Božjega milosrđa pomoći će nam i primjer „najmlađeg“ hrvatskog blaženika i mučenika, Miroslava Bulešića. Kao zaštitnik 7. dana Devetnice Milosrđa, a u Godini milosrđa koju je proglasio sveti otac Franjo, bit će nam primjer i uzor ljubavi prema Bogu i zagovornik u našim nakanama, zajedno sa sv. Faustinom, apostolom Božjega milosrđa, posrednicom poruke o neizmjernom Božjem milosrđu. Kao i dosada molit ćemo na brojne nakane koje nosimo u svome srcu, a napose za duhovnu i moralnu obnovu hrvatske mladeži, za mir u svijetu, blagoslovljene plodove Svjetskoga dana mladih u Krakovu 2016. i kanonizaciju bl. Alojzija Stepinca. Saberimo se i prepustimo Gospodinu da nam progovara po svojim svetima – bl. Miroslavu Bulešiću i sv. Faustini.

            Predvoditelj 3Iz Dnevnika bl. Miroslava Bulešića: „Dne 25. oktobra (1942., bilj. prir.), na blagdan Krista Kralja, primio sam u Svetvinčentu sveti red đakonata. Prikazao sam se sasvim svojemu Bogu: na Njegovu čast i spas duša. Ganutim sam se srcem približio oltaru Božjem i ondje postavio svega sebe: svoje srce, svoju dušu. Nisam htio pustiti ništa za se, već sam htio sve Tebi darovati, moj Bože! - Tebi sam se, Majko moja, darovao da me Ti prikažeš Bogu, svome i mome. Bog mi bio milostiv i držao me vjernim kod sebe. - Isuse, veliki i Vrhovni Svećeniče, daj da Ti postanem vjeran svećenik.“

            Predvoditelj 4: „Svećeničko ređenje: još mi fali malo sati kada ću postati svećenik. Moj Bože, sav Ti se prikazujem, sav Ti se darujem: sav hoću da sam Tvoj sada i uvijek. Tebi hoću da vjerno služim. Slava Tvoja i spas duša! Poniznost, požrtvovnost! Prikazat ću se sav za spas i mir našeg naroda! Misu ću prikazati za se: u zahvalu i oproštenje grijeha i da isprosim jaku volju u poslušnosti Bogu! (…). Svećenik navijeke!“ (11. 4. 1943.).

            Predvoditelj 3: „Svećenik sam! Zahvalan Bogu, sjećam se onog trenutka kad su mi bile položene ruke na glavu te je moju dušu napunio svojom milošću Duh Sveti. Ganutim sam očima i srcem primao taj veliki dar Božji i bio sam veseo: Bog mi je dao tu milost, da sam se za Njegovu čast, za Njegovu ljubav žrtvovao, te da sam se postavio u Njegove ruke da nastavljam djelo otkupljenja. Moj Bože, kako si me volio i kako me voliš! Htio si da budem posve Tvoj. Strašio sam se ipak poteškoća. Preuzvišeni biskup me je ohrabrio svojim riječima, svojom očinskom besjedom: - ‘Idi naprijed hrabro! Ne straši se poteškoća! Imaš sredstva da ih možeš nadjačati: Svetu Misu i Brevir. - Budi poslušan i ponizan, daj se sasvim Bogu i moći ćeš biti i čist, i moći ćeš biti vjerni sluga Božji’!“

            Predvoditelj 4: “Željno se vraćam svojom mišlju na onaj dan, na onu radost moju, moje drage majke i milog oca i braće, a i svih drugih koji su me molitvom pratili do oltara. Počeo je za me novi život: svećenički život. Oćutio sam u sebi nešto izvanredno, kada sam u ganuću i [sa] strahopoštovanjem izgovorio riječi Svete Mise, kada sam progovorio besjede žrtvovanja: ‘Ovo je Tijelo moje, Ovo je Krv moja’! - Smućujem se! Onda sam oćutio da nisam ni sam više svoj, onda sam osjetio da moje ruke nisu više moje, već da su Bogu darovane; onda sam opazio da moja usta nisu [više] usta moja, već Onoga u čije sam Tijelo pretvorio kruh i u čiju sam Krv pretvorio vino. -Moja majka i otac i braća plakali su; a i mogli su: sin im je umirao, sam je prestajao biti njihova svojina i počinjao biti stvar Božja.“ (23. 5. 1943.).

            Predvoditelj 3: Svećenik je… „katolički apostol ljubavi Kristove... mi moramo ljubiti sve ljude, bez ikakve iznimke“. „K meni može doći svatko, bez ikakva obzira, za sve o čemu znate da vam mogu pomoći. Siromah nek se ne boji prekoračiti moj prag. Dok imam ja nešto, imat će i on. Siromahe sam uvijek volio, volim ih i volit ću ih, i pomoći ću im u mjeri mojih mogućnosti.“ (10. 6. 1946.).

            Predvoditelj 4: „Bože moj, što se tu događa. Kako je velika Tvoja pravica [pravednost], a neizmjerno Tvoje milosrđe. Vidiš moju zapuštenu župu. Neka ne dođe na nju Tvoja prestroga, a i za nju zaslužena, kazna. Smiluj se na jadnu dječicu, na majke. Pogledaj i dobru volju tolikih. Rasvijetli razum mojih župljana i učvrsti volju da napreduju putem pravednosti, poštenja i slobode.“

            Predvoditelj 2: „A mene, moj Bože, ako je Tvoja volja prištedi, da budem u Tvojim rukama oruđe da se širi Tvoja ljubav i nauka. Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna. Moj život Ti sasvim darujem za svoje stado. Uz Tvoju milost, i ako me Ti učiniš dostojnim ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude Tvoja volja. Daj da ne smalaksam nipošto. Daj da ne skrenem krivim putem. Daj mi srčanost da Tebe naviještam tužnom mi i trpećem narodu. Tvoja volja neka bude moja, uz svaku žrtvu. I ako sam štogod zanemario u vršenju svojih dužnosti oprosti mi, i nek mi oproste ljudi, do kojih možda nisam gajio veliku ljubav. Moje velike mane zadržavaju me u vršenju svojih dužnosti. Bože, oprosti mi! [...]. (22. 3. 1944.).

            Predvoditelj 1: U savjesti mogu vam kazati da sam svima učinio dobro a nikomu zlo. A ti, narode moj, nisi bio zahvalan. Ja te pitam. Što sam ti učinio ili u čemu sam te ražalostio? Odgovori mi! Tvoj odgovor već čujem. Nećeš da živiš kršćanski. Nećeš da služiš Bogu i da štuješ njegove zapovjedi. Ti hoćeš služiti đavlu. Misli, moj narode, obrati se! Bogu služi. - Moje misli lete do svih vaših sela i vas vidim kako ste zaposleni u svoje stvari, vidim vas kako se dižete protiv Boga vašim mrskim kletvama, vašim nepoštivanjima blagdana, vašim nepoštenjem u ženidbi. Puče moj, Bog želi da se njemu obratiš. Moja zadnja preporuka jest ova: Budite pravi kršćani. Bogu služite i bit će vam dobro, na tom svijetu i na drugom. ZBOGOM! Blagoslovio vas Svemogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Svima pitam oproštenje. A moja osveta je oprost. Bože, oprosti svima i sve obrati na pravi put. U Baderni, 23. 4. 1945." (izvor: Duhovni testament).

            II. PROŠNJE. - Iz Dnevnika sv. Faustine: „O, Ljubavi Vječna, želim da Te upoznaju sve duše koje si stvorio. Htjela bih postati svećenik i neprestano govoriti o Tvome milosrđu grješnim dušama palim u očaj. Htjela bih biti misionar i nositi svjetlo u „divlje“ krajeve i učiniti da duše upoznaju Tebe, biti posve predana za njih, umrijeti mučeničkom smrću kakvom si Ti umro za mene i za njih. O, Isuse, vrlo dobro znam da mogu biti i svećenik i misionar i propovjednik, da mogu umrijeti mučeničkom smrću u potpunom predanju svog života iz ljubavi prema Tebi, Isuse, i besmrtnim dušama.“ (Dn 302).

            „O, velika je svetost svećenika, ali i velika odgovornost. Mnogo ti je, svećeniče, dano, i mnogo će se od tebe iskati…“ (Dn 941). Stoga saberimo se i uputimo Isusu Velikom Svećeniku svoje zaufane molbe:

            - Daj svojim svećenicima milost svetosti i ustrajnosti u svećeničkom zvanju, molimo te…

            - Daj svojim svećenicima gorljivost činiti sve na Tvoju slavu i za spasenje duša, molimo te…

            - Daj svojim svećenicima mir i radost u služenju Tebi, molimo te…

            - Daj svojim svećenicima dostojno slaviti Presvetu Žrtvu, molimo te…

            - Daj svojim svećenicima duboko proživljavati i naviještati otajstvo ljubavi i milosrđa Tvojega, molimo Te…

            - Daj svojim svećenicima milost smilovanja i milosrđa prema grješnicima dok Ti služe u sakramentu pomirenja, molimo Te…

            - Daj svojim svećenicima, po završetku ovozemaljskoga života, milost vječnoga spasenja, molimo Te…

            - Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

            IV. ZAVRŠNI DIO (Molitva sv. Faustine za svećenike i redovnike, Molitva za Svjetski dan mladih u Krakovu, blagoslov Presvetim). Vječni Oče, pogledaj svojim milostivim pogledom na izabrane radnike u svomu vinogradu, na duše svećenika i redovnika i obdari ih snagom svoga milosrđa. Po preblagom Srcu Sina Svoga koje ih grli i krili, udijeli im svoju snagu i svjetlo da mogu druge privoditi na put spasenja da jednom svi zajedno uzmognu pjevati slavu Tvomu neizmjernomu milosrđu u vijeke vjekova. Amen (Dn 1213).

            MOLITVA ZA Molitva za Svjetski dan mladih U KRAKOVU (svi sudionici zajedno). „Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.“ Osobito ti povjeravamo mlade svih naroda i jezika. Vodi ih i štiti na zamršenim putovima današnjega svijeta i udijeli im milost da njihovo iskustvo susreta sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu urodi obilnim plodovima. Oče nebeski, učini nas svjedocima svoga milosrđa. Nauči nas nositi vjeru onima koji sumnjaju, nadu nevoljnima, ljubav ravnodušnima, praštanje posrnulima i radost tužnima. Učini da se iskra milosrdne ljubavi, koju si zapalio u nama, pretvori u vatru koja mijenja srce i obnavlja lice zemlje.

            Marijo Majko milosrđa, moli za nas.

            Sveti Ivane Pavle II., moli za nas.

            Blaženi Miroslave Bulešiću, moli za nas.