Peta Devetnica Milosrđa

Peta Devetnica Milosrđa, Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Pod nebeskom zaštitom sv. Faustine Kowalske

uz misao Milosrđe je cvijet ljubavi

i na temu:  Božje milosrđe, O 85. obljetnici velikog ukazanja Milosrdnog Isusa (22. 2. 1931.)

Priprema: Jelena Vuković, Hrvatska dehonijanska mladež, Trnovčica, Zagreb

Prema: Dnevnik sv. Faustine, Svećenici Srca Isusova - dehonijanci, Zagreb 2016.

 

            I. RAZMATRANJE… Ulazna pjesma: Klanjam Ti se smjerno (ukoliko je bdjenje pred Presvetim) ili neka druga prigodna pjesma (Izlaganje Presvetog Oltarskog Sakramenta).

            Predvoditelj 1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Danas na 85. obljetnicu objave slike Božjega milosrđa svetoj Faustini Kowalskoj, a po njoj i čitavomu svijetu, klečimo pred Tobom, Isuse, kako bismo Ti zahvalili za ovo veliko djelo ljubavi. Sjećamo se danas, na 5. dan Devetnice milosrđa u Godini milosrđa, one večeri 21. veljače 1931. u Plocku kada si se objavio sestri Faustini i zatražio od nje da se naslika slika s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe, a koja se trebala štovati najprije u kapelici Družbe i onda na čitavomu svijetu. Tvoja se želja ispunila. Ova se slika štuje po čitavomu svijetu. Ispunjavaju se i Tvoja velika obećanja.

            Predvoditelj 2:  Gospodin Isus izabrao je s. Faustinu za tajnicu i apostola svojeg milosrđa da bi po njoj svijetu objavio veliku poruku. U Starom Zavjetu – rekao joj je – slao sam proroke svome narodu s gromovima. Danas šaljem tebe svem čovječanstvu sa svojim milosrđem. Ne želim kažnjavati ranjeno čovječanstvo nego ga želim izliječiti privijajući ga na svoje milosrdno srce. (Dn 1588).

            Predvoditelj 1: Poslanje s. Faustini temelji se na tri zadatka:

  • približiti i navijestiti svijetu istinu objavljenu u Svetom Pismu o Božjoj milosrdnoj ljubavi prema svakome čovjeku;
  • isprositi Božje milosrđe čitavom svijet kroz prakticiranje novih oblika štovanja Božjega milosrđa koje joj je objavio Gospodin Isus, a to su:slika Božjega milosrđa s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe, svetkovina Božjega milosrđa u prvu nedjelju poslije Uskrsa, krunica Božjega milosrđa i molitva u satu milosrđa;
  • širiti štovanje Božjega milosrđa.

Sv. Faustina Kowalska

 

            Predvoditelj 3: Sv. Faustina u svomu Dnevniku piše: „Uvečer kad sam bila u ćeliji ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj haljini. Jedna ruka bila je uzdignuta na blagoslov, a druga je doticala haljinu na grudima. Iz otvora haljine na prsima izvirale su dvije velike zrake, jedna crvena, a druga blijeda. U tišini sam promatrala Gospodina. Duša je moja bila prožeta strahom ali i velikom radošću. Nakon nekoliko trenutaka reče mi Isus:Naslikaj sliku prema crtežu koji vidiš s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe. Želim da ta slika bude čašćena najprije u vašoj kapelici, a potom u cijelomu svijetu. (Dn 47).

            Predvoditelj 4: Obećavam da duša, koja bude štovala ovu sliku, neće propasti. Obećavam toj duši pobjedu nad neprijateljima već na zemlji, a osobito u času smrti. Ja sâm branit ću je kao svoju čast. (Dn 48).

            Predvoditelj 3Te dvije zrake označavaju Krv i vodu – blijeda zraka označava vodu koja opravdava duše; crvena zraka označava Krv koja je život duša… Te dvije zrake potekle su iz nutrine mojega milosrđa u trenutku kada je moje umiruće srce probodeno kopljem na križu. Te zrake štite duše od gnjeva Oca mojega. (Dn 299).

            Predvoditelj 4: U jednom trenutku Isus mi je rekao: Moj pogled s te slike je moj pogled s križa. (Dn 326).

            Predvoditelj 3: U jednom trenutku vidjela sam Gospodina Isusa u svijetloj haljini. – Piši što ću ti reći: Nijedna duša neće naći opravdanja dok se ne obrati s pouzdanjem mojemu milosrđu. Stoga prva nedjelja po Uskrsu treba biti svetkovina Milosrđa, a svećenici taj dan trebaju dušama govoriti o mom velikom i neizmjernom milosrđu. Postavljam te za ključaricu svoga milosrđa. Reci ispovjedniku da se ta slika izloži u crkvi (…). Po toj ću slici udijeliti mnoge milosti dušama pa neka joj svaka duša ima pristup. (Dn 570).

Predvoditelj 4: Danas sam ugledala slavu Božju, koja teče iz ove slike. Mnoge duše primaju milosti, makar o njima ne govore glasno. Iako su različiti njihovi putovi, Bog prima po njima hvalu, i napori sotone i zlih ljudi razbijaju se i pretvaraju u prah. Usprkos sotonskom gnjevu, Božje milosrđe će trijumfirati nad čitavim svijetom i slavit će ga sve duše. (Dn 1789).

            Predvoditelj 1: Kada je slika[i] bila izložena, vidjela sam živ pokret Isusove ruke koja je načinila velik znak križa. Istoga dana uvečer, kada sam pošla u krevet, vidjela sam kako je ta slika išla iznad grada, a grad je bio sav isprepleten mrežama. Kada je došao Isus, presjekao je sve mreže i naposljetku načinio veliki znak svetoga križa te nestao. I vidjela sam se okružena mnoštvom gnjevnih prikaza koje su prema meni gorjele velikom mržnjom. Iz njihovih su usana izlazile razne prijetnje, ipak, nijedna me se nije dotakla. Ubrzo je viđenje nestalo, ali još dugo nisam mogla zaspati. (Dn 416).

            Predvoditelj 2: U petak, kada sam bila na Ostroj Brami na svečanostima za vrijeme kojih je slika bila izložena, bila sam na propovijedi koju je imao moj ispovjednik. Propovijedao je o Božjem milosrđu – to je prvo što je Gospodin Isus tražio odavno. Kada je počeo govoriti o tom velikom Gospodnjem milosrđu, slika je poprimila živi lik i zrake su prodirale u srca okupljenih ljudi, ipak ne u jednakoj mjeri. Jedni su primali više, drugi manje. Vidjevši milost Božju, velika se radost prelila dušom mojom. (Dn 417). Tada sam čula ove riječi: Ti si svjedok mog milosrđa. Dovijeka ćeš stajati pred mojim prijestoljem kao živi svjedok mog milosrđa. (Dn 418).

            Predvoditelj 1: U jednom trenutku kada sam bila kod tog slikara koji slika tu sliku (Eugeniusz Kazimirowski; slika je bila izložena na javno štovanje od 26. do 28. travnja 1935.), i kad sam vidjela da nije tako lijep kao što je Isus – veoma sam se rastužila. Ipak, sakrila sam to duboko u srcu. Kada smo završili posjet tom slikaru, majka poglavarica ostala je u gradu kako bi obavila razne stvari, a ja sam se sama vratila kući. Odmah sam pošla u kapelicu i gorko se isplakala. Pitala sam Gospodina: Tko te može naslikati tako lijepog kao što jesi? – Tada sam čula ove riječi:Veličina ove slike nije ni u ljepoti boje ni kista već u mojoj milosti. (Dn 313).

            Predvoditelj 2: Kada mi je majčica pokazala knjižicu u kojoj su bile tiskane krunica, litanije i devetnica, zamolila sam majčicu da mi dopusti da je pogledam. I dok sam je držala u ruci, Isus mi je dao nutarnju spoznaju i rekao: Ova je slika privukla već mnogo duša k mojoj ljubavi. Moje milosrđe djeluje u dušama po ovom djelu. Spoznala sam da je mnogo duša primilo Božju milost. (Dn 1379).

            Predvoditelj 1: „Isus mi je danas rekao“,  piše sv. Faustina: „Kćeri moja, ako po tebi od ljudi tražim štovanje svojega milosrđa, onda si ti prva koja se trebaš odlikovati tim pouzdanjem u moje milosrđe. Od tebe tražim djela milosrđa koja trebaju izvirati iz ljubavi prema meni. Milosrđe prema bližnjima moraš pokazivati uvijek i svagdje, ne možeš to niti izbjeći niti se izgovarati ili opravdavati.

            Dajem ti tri načina činjenja dobra bližnjima: prvi – djelo, drugi – riječ, treći – molitva. U ta tri stupnja skriva se punina milosrđa i neosporan je to dokaz ljubavi prema meni. Na taj način duša slavi i odaje slavu mojemu milosrđu. Da, prva nedjelja po Uskrsu jest svetkovina Milosrđa, ali treba biti i djelo. Tražim štovanje svojega milosrđa po svečanoj proslavi ove svetkovine i po štovanju ove slike koja je naslikana. Po slici ću dušama udijeliti mnogo milosti, ona treba podsjećati na zahtjeve moga milosrđa, jer čak ni najsnažnija vjera ne može pomoći bez djela. O, Isuse moj, Ti mi sam pomozi u svemu, jer vidiš kako sam malena. Jedino na Tvoju dobrotu računam, o Bože. (Dn 742).

            II. PROŠNJE. Predvoditelj 3: Toliko često kao što dišu moje grudi, toliko često kao što bije moje srce, toliko često kao što pulsira krv mojim venama, toliko tisuća puta želim slaviti Tvoje milosrđe, o Presveto Trojstvo. Želim se sva pretvoriti u Tvoje milosrđe da bih tako bila živa Tvoja slika, o Gospodine. Ova najveća Božja osobitost, Tvoje neizmjereno milosrđe, neka dospije do moga bližnjeg kroz moje srce i moju dušu.

            - Pomozi mi, Gospodine, da moje oči gledaju milosrdno: da nikada ne sumnjičim i ne sudim po vanjštini, nego da spoznajem što je lijepo u dušama mojih bližnjih i pomažem im.

            - Pomozi mi da moje slušanje bude milosrdno, da budem naklonjena potrebama svojih bližnjih, da moje uši ne ostanu gluhe na bol i plač bližnjega.

            - Pomozi mi, Gospodine, da moj jezik bude milosrdan, da nikada prijezirno ne govorim o svome bližnjemu, nego da za svakog pronađem riječ utjehe i praštanja.

            - Pomozi mi, Gospodine, da moje ruke budu milosrdne i pune dobrih djela, da svojim bližnjima činim samo dobro, a teže i mučnije poslove preuzimam na sebe.

            - Pomozi mi, da moje noge budu milosrdne, da svome bližnjemu pritječu uvijek u pomoć, ne obazirući se na vlastiti umor i iznemoglost. Moj pravi odmor neka je u službi bližnjima.

            - Pomozi mi, Gospodine, da moje srce bude milosrdno, da osjećam sve patnje svoga bližnjeg, da nikom ne uskratim svoje srce i da iskreno susrećem i one za koje znam da će zloupotrijebiti moju dobrotu. Ja sama zatvorit ću se u premilosrdno Srce Isusovo. O vlastitim patnjama šutjet ću. O, moj Gospodine, neka Tvoje milosrđe počiva u meni.

            - Ti Sam zapovijedaš mi da se vježbam u tri stupnja milosrđa. Prvo: djelo milosrđa – svake vrste; drugo: milosrdna riječ – ono što djelom ne mogu izvršiti neka se ostvari riječima; treće: molitva – što ne mogu ostvariti ni djelom ni milosrdnom riječju, to uvijek mogu molitvom. Svoju molitvu protežem tamo kamo ne mogu dospjeti tjelesno.

            - O, moj Isuse, promijeni me u sebe, jer Ti sve možeš. (Dn 163).

            III. KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐANa prva tri zrnca: Oče naš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Slijedi pet desetica. Velika zrnca: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Mala zrnca (deset puta): Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Završetak Krunice: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x) Može se dodati (nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao): O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe! Marijo, Majko milosrđa, moli za nas! Isuse, uzdam se u tebe! (3x) Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

            IV. ZAVRŠNI DIO (MOLITVA ZA Svjetski dan mladih U KRAKOVU)       „Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.“ Osobito ti povjeravamo mlade svih naroda i jezika. Vodi ih i štiti na zamršenim putovima današnjega svijeta i udijeli im milost da njihovo iskustvo susreta sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu urodi obilnim plodovima. Oče nebeski, učini nas svjedocima svoga milosrđa. Nauči nas nositi vjeru onima koji sumnjaju, nadu nevoljnima, ljubav ravnodušnima, praštanje posrnulima i radost tužnima. Učini da se iskra milosrdne ljubavi, koju si zapalio u nama, pretvori u vatru koja mijenja srce i obnavlja lice zemlje.

            Marijo Majko milosrđa, moli za nas.

            Sveti Ivane Pavle II., moli za nas.

            Sveta Faustino, moli za nas.

 

free joomla templatesjoomla templates
2021  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.