Šesta Devetnica Milosrđa, Utorak, 22. ožujka 2016.

Napisao/la don Ilija Drmić
Hitovi: 1103

Šesta Devetnica Milosrđa, Utorak, 22. ožujka 2016.

Pod nebeskom zaštitom sl. B. Franje Kuharića

uz misao Suze pokajanja jesu zalog oproštenjaOne oživljuju, porađaju, osvajaju velikodušnost ljubljenoga dara.

I na temu: Bog je ljubav! Božje milosrđe u muci i smrti Isusovoj

Priprema: Jelena Vuković, Hrvatska dehonijanska mladež, Trnovčica, Zagreb

Prema: Bog je ljubav. Kardinal Franjo Kuharić nam govori, Glas Koncila, Zagreb 2012.

Dnevnik sv. Faustine, Svećenici Srca Isusova – dehonijanci, Zagreb 2016.

 

            I. RAZMATRANJE…

            Predvoditelj 1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvaljen i slavljen budi Milosrdni Gospodine koji si prisutan među nama pod prilikom Euharistijskoga Kruha! Ovu smo korizmenu večer Velikoga tjedna odlučili provesti zajedno s Tobom, uranjajući u otajstvo Tvoje muke i smrti na križu koje je najveća objava Božjega milosrđa, najveći dokaz da je Bog – Ljubav! Tim riječima svetoga Ivana apostola: „Bog je ljubav“ živio je i sluga Božji kardinal Franjo Kuharić kojega zazivamo kao zagovornika 6. dana velike Devetnice milosrđa u Godini milosrđa koju obavljamo s nakanom za duhovnu i moralnu obnovu hrvatske mladeži, za mir u svijetu, blagoslovljene plodove Svjetskoga dana mladih u Krakovu 2016., kanonizaciju bl. Alojzija Stepinca kao i za sve naše ostale potrebe.

            Predvoditelj 2: Sl. B. Franjo Kuharić poziva nas da razmislimo o samima sebi, o besmrtnosti, o grijehu, o Božjoj ljubavi i milosrđu, o vremenu u kojem živimo i kojega smo dionici, poziva nas na odricanje i žrtvu, na pokoru za koje kaže: „Govor o odricanju, o žrtvi i pokori zaista je tvrd i neprihvatljiv za uživalački mentalitet koji bježi od žrtve, a trči samo za užitcima. Ali, Isus Krist poziva na put žrtve, a to je put nesebične ljubavi, kad kaže: 'Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom'. (Mt 16,24) Tko ide tim putem raste 'u duhu i istini' i biva ispunjen čistom radošću koja usrećuje“.

            Predvoditelj 3:  Sl. B. Franjo Kuharić piše: „Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku, to također znači da mu je namijenio dioništvo u svojoj vječnosti. Čovjek nije od vijeka, jer je stvoren, ali će živjeti do vijeka. Besmrtnost mu je, ako to prihvati darovana, jer je pozvan u vječni život u Bogu. Taj smisao stvaranja čovjeka dostojan je Boga i dostojan čovjeka. U toj istini stoji sva ozbiljnost života u vremenu. Čovjekova besmrtnost ne ovisi o tome da li ju čovjek prihvaća vjerom ili odbacuje nevjerom. On ne može promijeniti smisao stvaranja koji je Stvoritelj uključio u njegovu narav.“

            Predvoditelj 4: „Čovjek je tajna svojim unutarnjim životom. Tajna je svojim mislima, svojom slobodom i svojom savješću. Tajna je svojom svetošću ali i svojom grješnošću. Grijeh je uvijek čovjekov slobodni čin u odnosu prema Bogu, svome Stvoritelju i svome Spasitelju. Grijeh je mračna stvarnost u temeljnom odnosu čovjeka prema Bogu, ali grijeh je i tamni odnos prema drugim ljudima. Grijeh je slobodan čin kojim se čovjek suprotstavlja Božjoj volji, Božjemu planu i Božjoj ponudi Ljubavi za vrijeme i vječnost; čovjekov bijeg od Boga, i to bijeg na krivi put koji vodi u propast, jer grijehom čovjek svjesno odbacuje Božje vizije čovjekova života na zemlji i u vječnosti.“

            Predvoditelj 3: „Cijela je ljudska povijest tkana od dvije sudbonosne odluke, od dva temeljna izbora, a to je izrečeno u te dvije male riječi: DA i NE! I čovjekov život ovisi o tom izboru: Reći Bogu DA ili mu kazati NE? Da bismo stekli moć i mudrost kazati NE svakom zlu, odričemo se i u onome što nije zlo pa kažemo da prihvaćamo odricanje u hrani, u piću, u nekoj čestitoj zabavi; da ne gubimo vrijeme uz televizor, da ne pušimo itd. Tom vježbom stječemo vlast nad samim sobom, nad svojim negativnim sklonostima, požudama. Tako jačamo volju da kažemo DA svakom dobru.“

http://www.zumberacki-vikarijat.com/wp-content/uploads/2013/09/12.jpg

            Predvoditelj 4: „Svaki je čovjek misterij! Taj misterij čovjeka, na temelju Božje Objave razložio bih u pet temeljnih istina na koje nam ljudska filozofija ne uspijeva dati prave odgovore. Tih pet istina o čovjeku glase: čovjek je stvoreno biće; stvoren je dobar, ali je zaveden, sagriješio; čovjek je Božjim spasenjem pozvan da se uzdigne u svoje najviše dostojanstvo; čovjek je etičko biće, što znači da je uvijek pred izborom dobra ili zla; konačno, čovjek je besmrtno biće.“

            Predvoditelj 3: „Ljubav prema Bogu, a u tu je ljubav uključena i ljubav prema čovjeku, temelj je boljega, pravednijega svijeta i vječnoga spasenja. Tko tako živi za vječnost, mijenja povijest! Nikakve ideologije ni politike ni teorije ne mogu nadomjestiti Božju zapovijed ljubavi. Božji svijet u ovom se svijetu može ostvariti samo ako se vrši zapovijed djelotvorne ljubavi kojoj je zakonodavac sam Bog. Vjera, ufanje i ljubav događaju se u čovjeku ne nekom filozofijom i ljudskom mudrošću, nego djelovanjem Duha Božjega. Obraćenje, temeljna promjena čovjeka u njegovim mislima, osjećajima i savjesti, čudo je Duha Svetoga.“

            Predvoditelj 4:  „Kad je prvi čovjek upao u noć zla, nad njim, kao i nad cijelim rodom ljudskim nije prestala sjati Božja ljubav, nije se ugasilo Božje milosrđe prema palomu čovjeku. To je čudesna Božja ljubav, to je neizmjerno milosrđe neizmjernoga Boga. Neprijelazni ponor između Boga i čovjeka premostit će sam Bog. To milosrđe Božje objavljeno je u Isusu Kristu.“

            Predvoditelj 1: Sv. Faustina u svom Dnevniku bilježi: „25. 3. 1937. Veliki četvrtak. Za vrijeme sv. Mise vidjela sam Gospodina i on mi reče:Položi svoju glavu na moje grudi i odmori se. Privinuo me Gospodin na Svoje Srce i rekao: Dat ću ti udjela u mojoj muci, ali ne boj se, nego budi hrabra. Ne traži olakšanje već sve prihvati potpuno predana u moju volju.“ (Dn 1053)

            Predvoditelj 2: „Kada se Isus oprostio od mene, neizmjerna mi je bol obuzela dušu da se to ne da izreći. Tjelesne snage su me napuštale i brzo sam izišla iz kapelice i legla u postelju. Nisam znala što se oko mene događa. Duša mi je čeznula za Gospodinom i osjećala sam svu gorčinu Njegova Božanskog Srca. To je trajalo tri sata.“ (Dn 1054)

            Predvoditelj 1: „Bila sam na rubu tjelesnih snaga, trpljenje me potpuno iscrpilo. Cijelo to vrijeme bila sam kao u nesvijesti, i svaki drhtaj Srca Isusova prelazio je na moje srce i prolazio mojom dušom. Kada bi se ova muka doticala samo mene, manje bih patila, ali kad gledam kako trpi Onaj koga ljubim svom snagom, a ne mogu Mu pomoći, srce mi se kida od ljubavi i gorčine. Umirala sam s njim, a nisam mogla umrijeti. Ne bih mijenjala to mučeništvo za sva blaga svijeta. Moja ljubav je po toj patnji narasla do neslućenih razmjera. Znam da me je Gospodin krijepio svojom svemoći, inače ne bih izdržala ni trenutak. Sve sam Njegove postaje prolazila zajedno s njim. Svijet još ne zna što je sve Isus pretrpio. (15) Pratila sam Ga u Maslinskom vrtu i u tamnici, za vrijeme suđenja, bila sam s Njim u svakom trenutku Njegove muke. Nije mi promakao niti jedan pokret, niti jedan Njegov pogled. Spoznala sam potpunu svemoć Njegove ljubavi i milosrđa prema dušama.“ (Dn 1054)

            Predvoditelj 2: „Isuse moj, evo vidim da sam sva razdoblja Tvoga života prošla idući za Tobom: djetinjstvo, mladost, poziv, apostolsko djelovanje, Tabor, Maslinsku goru, a sada sam s Tobom već na Kalvariji. Rado sam se dala razapeti i već sam raspeta, makar još malo hodam ovom zemljom; ali sam raspeta na križu i jasno to osjećam, i da mi s Tvoga križa dolazi snaga, i da si Ti sam moja izdržljivost. Iako često čujem glas napasti kako zove: „Siđi s križa“ – osjećam kako me Božja jakost snaži. Premda napuštenost, tama i druge teške patnje muče moje srce, ipak me otajstvena Božja snaga krijepi i podupire. Želim ispiti kalež (150) do posljednje kapi. Veliko je moje uzdanje: ako me Tvoja milost snažila u trenutcima muke Maslinskoga vrta, i sad će me krijepiti kad sam na Kalvariji.“ (Dn 1580)

            Predvoditelj 1: „Kada je Isus ispustio duh, moja se duša raspala od boli i duže vrijeme nisam mogla doći k sebi. U plaču sam pronalazila olakšanje. Onaj koga ljubi duša moja – umire. Može li itko razumjeti moju bol?“ (Dn 1060)

            II. PROŠNJE

            Predvoditelj 3: Vječni Oče, prikazujemo Ti Tijelo i Krv Gospodina našega Isusa Krista i molimo Te u iskrenosti svojih srdaca…

            Predvoditelj 4: Nauči nas neprestano se spominjati pregorke muke Gospodina našega i uzvraćati Mu ljubavlju na ljubav, molimo Te….

Gospodine, usliši nas

            Predvoditelj 3: Daj nam milost biti istinskim apostolima Tvoje velike ljubavi i neizmjernoga milosrđa, molimo Te…

Gospodine, usliši nas

            Predvoditelj 4: Daj nam milost iskrenog pokajanja, mrziti na grijeh i uvijek zahvaćati u izvor Tvoga milosrđa u sakramentu pokore, molimo Te…

Gospodine, usliši nas…

            Predvoditelj 3: Daj nam svijest o veličini Tvoga dara u sakramentu Euharistije i neprestano se hraniti Tobom i kako bismo zaslužili vječni život, molimo Te…

Gospodine, usliši nas…

            Predvoditelj 4: Daj nam milost prihvaćati vlastito trpljenje i po njemu se sjedinjavati s Kristom u Njegovoj patnji i smrti na križu, molimo Te…

Gospodine, usliši nas…

            Predvoditelj 3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

            III. KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA

            Predvoditelj 3: Sveta Faustina bilježi: „Sve mi je jasnije kako svaka duša treba Božje milosrđe kroz čitav život, a napose u času smrti. Ova je krunica na ublaženje Božjega gnjeva, kako mi je i sam [Gospodin] rekao.“ (Dn 1036)

            Na prva tri zrnca: Oče naš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Slijedi pet desetica.

            Velika zrnca: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

            Mala zrnca (deset puta): Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

            Završetak Krunice: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x)

            Može se dodati (nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao):

O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!

Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

Isuse, uzdam se u tebe! (3x), Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

IV. ZAVRŠNI DIO (Zaključna misao sl. B. Franje Kuharića, Molitva za SDM u Krakovu)

            Bog je ljubav: Uvijek sam čvrsto i radosno vjerovao u tu Božju istinu o čovjeku. To je najsvetija, najpotresnija i najsudbonosnija istina o postojanju čovjeka. Posljednje stvari – novissima – stoje pred svakim čovjekom kao konačna stvarnost pred kojom stoji naš posljednji izbor: prihvatiti zauvijek Božju Ljubav ili je zauvijek odbaciti. Uvijek sam o toj istini rado razmišljao; rado sam je propovijedao. U tome je sav smisao i bit našeg postojanja. (kardinal Franjo Kuharić, Iz oporuke, 17. siječnja 1982.)

            MOLITVA ZA Svjetski dan mladih U KRAKOVU: „Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.“ Osobito ti povjeravamo mlade svih naroda i jezika. Vodi ih i štiti na zamršenim putovima današnjega svijeta i udijeli im milost da njihovo iskustvo susreta sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu urodi obilnim plodovima. Oče nebeski, učini nas svjedocima svoga milosrđa. Nauči nas nositi vjeru onima koji sumnjaju, nadu nevoljnima, ljubav ravnodušnima, praštanje posrnulima i radost tužnima. Učini da se iskra milosrdne ljubavi, koju si zapalio u nama, pretvori u vatru koja mijenja srce i obnavlja lice zemlje.

Marijo Majko milosrđa, moli za nas.

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas.

Sl. Božji oče Franjo Kuhariću, moli za nas.