Četvrta Devetnica Milosrđa, petak, 22. siječnja 2016.

Napisao/la don Ilija Drmić
Hitovi: 950

Četvrta Devetnica Milosrđa, petak, 22. siječnja 2016.

 

Pod nebeskom zaštitom bl. Majke Terezije

 

Nije važno činiti velike stvari, već male stvari s velikim srcem

 

Božja ljubav i milosrđe u služenju bližnjima

 

Priprema: Jelena Vuković, Hrvatska dehonijanska mladež, Trnovčica, Zagreb 

 

 

I. RAZMATRANJE… 

 

Ulazna pjesma: Klanjam Ti se smjerno (ukoliko je bdjenje pred Presvetim) ili neka druga 

 

prigodna pjesma (Izlaganje Presvetog Oltarskog Sakramenta) 

 

Predvoditelj 1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

Budi hvaljen Bože milosrđa u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Dolazimo Ti na poseban način 

 

zahvaliti za dar Tvoje milosrdne ljubavi i milosrđa koje si nam najpotpunije objavio u svojoj muci, 

 

smrti i uskrsnuću. Danas se želimo zagledati u otajstvo Božje ljubavi i milosrđa prema bližnjima 

 

razmatrajući riječi Svetoga Pisma, kao i zaštitnice ovoga 4. „dana“ Devetnice Milosrđa, bl. Majke 

 

Terezije, te sv. Faustine Kowalske. Ovu Devetnicu u Godini milosrđa obavljamo s nakanom za 

 

duhovnu i moralnu obnovu hrvatske mladeži, za mir u svijetu, blagoslovljene plodove Svjetskoga 

 

dana mladih u Krakovu 2016., kanonizaciju bl. Alojzija Stepinca kao i za sve naše ostale potrebe. 

 

Predvoditelj 2: Iz Evanđelja po Mateju: „Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli 

 

njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih 

 

jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a 

 

jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u 

 

baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; 

 

ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; 

 

u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to 

 

vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i 

 

primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A 

 

kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, 

 

meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, 

 

pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste 

 

mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste 

 

me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, 

 

ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem 

 

vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku 

 

vječnu, a pravednici u život vječni.“ (Mt 25, 31 – 46). 

 

Predvoditelj 3: Bl. Majka Terezija piše: „'Žedan sam', zavapio je Isus na križu, kada je bio 

 

lišen svake utjehe, umirao u posvemašnjemu Siromaštvu, napušten, prezren i slomljen u tijelu i 

 

duši. Govorio je o Svojoj žeđi – ne za vodom – već za ljubavlju, za žrtvom. 

 

Isus je Bog: stoga je Njegova ljubav, Njegova žeđ beskrajna. Naš je cilj utažiti tu 

 

beskrajnu žeđ Boga koji je postao čovjekom. Kao što se anđeli u Nebu bez prestanka klanjaju i 

 

pjevaju hvale Bogu, tako i sestre – služeći se četirima zavjetima Posvemašnjega Siromaštva, 

 

Čistoće, Poslušnosti i Milosrdne Ljubavi prema siromašnima – neprestano taže Božju žeđ svojom 

 

ljubavlju i ljubavlju duša što Mu ih dovode.“ 

 

Predvoditelj 4: „Kad sam bila u Delhiju, vozila sam se automobilom jednom od velikih 

 

ulica. Jedan je čovjek ležao pola na pločniku, a pola na cesti. Automobili su prolazili mimo, ali 

 

nitko se nije zaustavio vidjeti je li s njim sve u redu. Kada sam zaustavila automobil i kada smo 

 

podigle čovjeka, sestre su se iznenadile. Pitale su me: 'Ali, Majko, kako ste ga primijetili?' Nitko ga 

 

nije vidio, pa čak ni naše sestre. Ako je naše srce čisto vidjet ćemo Boga… ako je naše srce 

 

slobodno od grijeha, vidjet ćemo Boga.“ 

 

Predvoditelj 3: „Naše ljubavlju prožeto pouzdanje u Boga podrazumijeva naše pouzdanje u… 

 

stvarnost Isusa, Sina Božjega koji je postao čovjekom, u istinu Njegova učenja u Evanđelju. 

 

Uzdaj se u ono što je rekao. 'Ja sam vas izabrao… Što god učinite za ovu moju najmanju braću, 

 

učinili ste Meni.' Mi to ne trebamo vjerovati. Ne trebamo vjerovati da su dva i dva četiri. To 

 

znamo. To je tako, Evanđelje nas uči. Danas ima toliko problema jer se ne vjeruje onomu što 

 

Crkva uči.“ 

 

Predvoditelj 4: „Preuzvišeni – piše bl. Majka Terezija – pustite me, predajte me za njih, 

 

dopustite mi da prikažem sebe i one koje će mi se pridružiti za te neželjene siromahe, za dječicu s 

 

ulice, bolesne, umiruće, prosjake, dopustite mi da se zavučem u njihove bijedne rupe i unesem u 

 

njihove razorene domove Kristovu radost i Njegov mir.“

 

Predvoditelj 3: „Bog još uvijek ljubi svijet i On šalje tebe i mene da budemo Njegova 

 

ljubav i Njegovo suosjećanje prema siromasima. Preko nas, Misionarki ljubavi, Bog pokazuje 

 

Svoju ljubav osobito prema najsiromašnijima od siromaha i šalje nas upravo siromasima. Čaša 

 

vode koju pružiš siromasima, bolesnima, način na koji podižeš umirućega i daješ lijek gubavcu, 

 

način na koji hraniš bebu ili podučavaš dijete, sve je to Božja ljubav u današnjemu svijetu… 

 

Želim da se ove riječi utisnu u vaš um: Bog još uvijek ljubi po vama i po meni danas. Dajte da 

 

vidim ljubav Božju u vašim očima, u vašim djelima.“

 

Predvoditelj 4: „Ponekad mislimo da je siromaštvo biti gladan, gol i bez doma. Ipak, 

 

najveće siromaštvo je biti neželjen, nevoljen i znati da nitko ne mari za tebe. Mi moramo početi 

 

liječiti ovu vrstu siromaštva u našim vlastitim domovima.“ 

 

Predvoditelj 1: Sv. Faustina u svom Dnevniku bilježi: „Liječnik mi nije dopustio da pođem 

 

u kapelicu na Muku, iako sam to žarko željela. Molila sam u svojoj sobici. Iznenada sam čula 

 

zvono u susjednoj sobi i ušla i pružila pomoć teškom bolesniku. (8) Kada sam se vratila u svoju 

 

sobicu, iznenada sam ugledala Gospodina Isusa koji mi reče: Kćeri moja, veću si mi radost učinila 

 

pružajući mi ovu pomoć, nego da si dugo molila. Odgovorila sam: „Ali nisam Tebi, o moj Isuse, 

 

pomogla, nego bolesniku.“ Isus mi je nato rekao: Da, kćeri moja, što god učiniš svomu bližnjemu – meni 

 

si učinila.“ (Dn 1029) 

 

Predvoditelj 2: „Danas sam neoprezno upitala dvoje siromašne djece zar doista nemaju 

 

kod kuće što jesti? Djeca su se, ništa ne govoreći, okrenula i otišla. Shvatila sam koliko im je teško 

 

govoriti o svojoj bijedi. Požurila sam (44) za njima, vratila ih i dala im što sam mogla i za što sam 

 

imala dopuštenje.“ (Dn 1297) 

 

Predvoditelj 1: „Isus je danas u liku siromašnog mladića došao na portu.

 

Siromašan mladić, poderane odjeće, bos, gologlav. Bio je sav promrzao jer je dan bio kišovit i 

 

hladan. Molio je nešto toplo za jelo. No, kada sam otišla u kuhinju, ništa nisam našla za siromahe. 

 

Pošto sam neko vrijeme tražila našlo se malo juhe koju sam podgrijala i namrvila u nju kruha. 

 

Dala sam je siromahu da pojede. U trenutku dok mi je vraćao praznu posudu, dao mi je 

 

prepoznati da je to On, Gospodar neba i zemlje. Kada sam Ga ugledala, onakvog kakav uistinu 

 

jest, iščeznuo mi je s očiju. (55) Kada sam se vratila u sobu, razmišljajući o onomu što se dogodilo 

 

na porti, čula sam u duši ove riječi: Kćeri moja, do mojih su ušiju doprli blagoslovi siromaha koji 

 

me, udaljujući se s porte, blagoslivlju. I svidjelo mi se to tvoje milosrđe u granicama poslušnosti. 

 

Stoga sam sišao s prijestolja kušati plodove tvoga milosrđa.“ (Dn 1312) 

 

Predvoditelj 2: „O, Isuse moj, sada mi je jasno i sve sam razumjela što se dogodilo pred 

 

koji trenutak. Jer, pitala sam se kakav je to siromah koji isijava takvom skromnošću. Od toga se 

 

trenutka moje srce zapalilo još čišćom ljubavlju prema siromašnima i onima koji su u potrebi. O, 

 

kako se radujem što su mi poglavari dali ovu službu. Razumijem da je milosrđe višestruko, uvijek 

 

i svugdje, i da je u svakom trenutku moguće činiti dobro. Goruća Božja ljubav oko sebe 

 

neprestano vidi potrebu darivati se djelom, riječju i molitvom. Sada razumijem (56) Tvoje riječi 

 

koje si mi ranije rekao, o, Gospodine.“ (Dn 1313) 

 

II. PROŠNJE 

 

Predvoditelj 3: Gospodine, čuj i usliši naše prošnje koje Ti u otvorenosti svoga srca 

 

iznosimo:

 

Za Crkvu, koja je ranjena svojom nesavršenošću i neshvaćena u svome poslanju: obnovi je 

 

duhom svetosti da, unatoč protivljenju svijeta, bude postojana u življenju Evanđelja

 

i naviještanju Tvoje istine, molimo Te. 

 

Predvoditelj 4: Za pastire Crkve: da u potpunosti izručenja tebi, budu svim vjernicima 

 

živi primjer vjere i evanđeoske zauzetosti za rast tvoga kraljevstva među ljudima, molimo Te. 

 

Predvoditelj 3: Za kršćane koji su ranjeni sumnjom i malodušnošću vjere: vrati im radost 

 

evanđelja i ohrabri ih da ti se približe svojim životnim predanjem, molimo Te. 

 

Predvoditelj 4: Za naše obitelji: budi im bliz u svim kušnjama i nedaćama;

 

nadahni ih da dar vjere hrane obiteljskom molitvom i nesebičnom ljubavlju, molimo Te. 

 

Predvoditelj 3: Za sve kojima je povjerena odgovornost upravljanja narodima i 

 

državama: podari im Duha razboritosti da u Tvojoj pravednosti i nesebičnoj brizi vrše svoje 

 

poslanje za opće dobro, zauzimajući se osobito za siromašne, nezaposlene i sve potrebite, 

 

molimo Te. 

 

Predvoditelj 4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i 

 

vazda i u vijeke vjekova. Amen. 

 

III. KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA 

 

Predvoditelj 3: Sveta Faustina bilježi ove Isusove riječi: „Kćeri moja, potiči duše na molitvu ove 

 

krunice koju sam ti dao. Po molitvi ove krunice rado ću dati sve što se od mene bude tražilo.“ (Dn 848). Na 

 

prva tri zrnca: Oče naš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Slijedi pet desetica. Velika zrnca: Vječni Oče, 

 

prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa 

 

Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Mala zrnca (deset puta): Po njegovoj 

 

pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Završetak Krunice: Sveti Bože, sveti jaki 

 

Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x). Može se dodati (nije sastavni dio 

 

Krunice kako ju je Isus izdiktirao): O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa 

 

za nas, uzdam se u tebe!

 

Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

 

Isuse, uzdam se u tebe! (3x)

 

Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine! 

 

IV. ZAVRŠNI DIO (Misli bl. Majke Terezije, Molitva za SDM u Krakovu, blagoslov Presvetim). 

 

Isus je učinio da nam bude lako ljubiti jedni druge (bl. Majka Terezija). 

 

„Isus je učinio da nam bude lako ljubiti jedni druge. Samo se trebamo podsjetiti da što 

 

god radimo, to radimo za Njega.

 

Plod Molitve je Vjera.

 

Plod Vjere je Ljubav.

 

Plod Ljubavi je Služenje. 

 

Sve počinje s molitvom. Unesite krunicu u svoju obitelj. Gdje ima molitve, tu je jedinstvo, 

 

tu je mir, tu je ljubav. Vidjela sam to kod naših siromaha. Radost ljubavi je radost dijeljenja…“ 

 

MOLITVA ZA SDM U KRAKOVU (svi sudionici zajedno): „Bože, Milosrdni Oče, 

 

koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom 

 

Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.“ Osobito ti povjeravamo 

 

mlade svih naroda i jezika. Vodi ih i štiti na zamršenim putovima današnjega svijeta i udijeli im 

 

milost da njihovo iskustvo susreta sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu urodi obilnim 

 

plodovima. Oče nebeski, učini nas svjedocima svoga milosrđa. Nauči nas nositi vjeru onima koji 

 

sumnjaju, nadu nevoljnima, ljubav ravnodušnima, praštanje posrnulima i radost tužnima. Učini da 

 

se iskra milosrdne ljubavi, koju si zapalio u nama, pretvori u vatru koja mijenja srce i obnavlja lice 

 

zemlje. 

 

Marijo Majko milosrđa, moli za nas. 

 

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas. 

 

Bl. Majko Terezijo, moli za nas.