Devetnica Milosrđa Gospodnjega 2./9.

Nedjelja, 22. studenoga 2015.

http://zupajastrebarsko.hr/slike/svetac/blazeni_alojzije_stepinac5.jpg

Pod nebeskom zaštitom bl. Alojzija Stepinca

uz misao

U Tebe se, Gospodine, uzdam

i na temu:

Svjedočanstvo vjere i milosrđa molitvom

Prema: Juraj Batelja, Živjeti iz vjere. Duhovni lik i pastirska skrb kardinala Alojzija Stepinca, Zagreb 1990.

Dnevnik sv. Faustine, Svećenici Srca Isusova - dehonijanci, Zagreb 2016.

            I. RAZMATRANJE

            Predvoditelj 1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Pod zaštitom bl. Alojzija Stepinca, najsjajnijeg lika Crkve u Hrvata, za čiju kanonizaciju od srca žarko molimo, okupili smo se drugi put u okviru Devetnice Milosrđa na molitvi za duhovnu i moralnu obnovu hrvatske mladeži, za mir u svijetu, blagoslovljene plodove Svjetskoga dana mladih u Krakovu 2016. god. i za sve naše potrebe.

            Predvoditelj 2: Dolazimo, Milosrdni Isuse, slaviti Tebe, zahvaliti za Tvoju dobrotu kojoj smo svjedoci svakoga dana. Zahvaljujemo Ti za poruku Božjega milosrđa koju si želio izreći našem naraštaju po svojoj posrednici sv. Faustini Kowalskoj. Po toj si nas poruci pozvao da svijetu naviještamo milosrdnu Božju ljubav i svjedočimo svoju vjeru djelima, riječima i molitvom.

            Predvoditelj 1: U ovom klanjanju želimo prositi Tvoje milosrđe za nas i za čitav svijet. Molitvom možemo dospjeti onamo gdje je često nemoguće svjedočiti vjeru i milosrđe na neki drugi način. Toliko je srdaca koja trebaju Tvoju milost. Želimo tu milost isprositi za one koji su u najvećoj duhovnoj i tjelesnoj potrebi. Našom molitvom obuhvaćamo našu Domovinu i čitav svijet, a prije svega okorjele grješnike, umiruće i duše u čistilištu.

            Predvoditelj 2: Ovo vrijeme, svoju molitvu, pjesmu, sabranost, pa i rastresenost, predajemo, Gospodine, u Tvoje ruke. Otvori nam srca da slušamo Tvoju riječ kojom nam govoriš po svojim svetima: bl. Alojziju Stepincu i sv. Faustini.

            Predvoditelj 3Na početku pastirske službe kao geslo i misao vodilju svoje službe i života Alojzije Stepinac uzeo je upravo početne riječi iz psalma U Tebe se uzdam, Gospodine - In te Domine speravi! S pouzdanjem u Božju dobrotu Alojzije Stepinac je rekao: „Moja je nakana i cilj čist: slijediti nauku križa te bez ikakva straha braniti katoličku istinu. Nositi križ ne samo strpljivo, nego radosno, s ljubavlju i žarom. To 'pravilo života' kao da danas biva zaboravljeno. Kao da ni kršćani više ne slijede mudrost križa. Mudrost križa je odabranje križa – i onda kad on nije jedni put i kad ga je lako zaobići. To je radosni izbor koji se ne plaši trpljenja…“

            Predvoditelj 4: „Ako, dakle hoćemo da se ljudsko društvo uistinu obnovi, valja da se čovjek opet svim srcem vrati k Bogu. Potrebita je prije svega temeljita obnova života. Valja poučiti čovjeka da nije na svijetu zato da uživa, nego zato da provodeći život na zemlji prema načelima evanđelja, postigne jednom vječni život na nebu…. Zato, ako moderni čovjek hoće da bude sretan na ovom i na drugom svijetu, mora poći putem koji je označio Krist govoreći: Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu, a sve drugo će vam se nadodati.“ (bl. Alojzije Stepinac, iz govora na Socijalnom tjednu 1938.).

            Predvoditelj 3: „Svi danas mrmljaju, padaju štoviše u bjesnilo, da nas je Bog pohodio sa ovako teškim jadima. Ljudi postaju skrajnji pesimisti. A ipak bismo prije morali zahvaljivati Bogu što nam je dao da živimo u ovako teškim vremenima. Jer, baš u takvim prilikama mogu pojedinci da pokažu najljepša svojstva svoje duše. (…) Dakle, mladi prijatelji, ne glavu k zemlji, nego u vis! Naš Bog nije se promijenio. On je i danas onaj isti brižni otac, liječnik, koji bdije nad nama. Vjerovati u Boga i biti pesimist, to je protuslovlje. Pravi katolik mora danas biti optimist više nego ikada.“ (Iz nagovora bl. Alojzija mladeži 1944.)

            Predvoditelj 3: Iz Dnevnika sv. FaustineGospodin mi je danas rekao: Kćeri moja, želim Te poučiti kako ćeš spašavati duše žrtvom i molitvom. Molitvom i trpljenjem spasit ćeš više duša nego misionari svojim djelovanjem i propovijedanjem. (…). Prema vani tvoja žrtva mora biti ovakva: skrivena, tiha, prožeta ljubavlju, natopljena molitvom. Kćeri moja, želim da tvoja žrtva bude čista i ponizna da bih u njoj našao zadovoljstvo. Neću štedjeti svojih milosti da bi mogla izvršiti ono što se od tebe traži. (…). Sva trpljenja prihvaćaj s ljubavlju. (…). Ne boj se, moja će milost biti s tobom… (Dn 1767).

            Predvoditelj 4: Ti Sam zapovijedaš mi da se vježbam u tri stupnja milosrđa. Prvo: djelo milosrđa – svake vrste; drugo: milosrdna riječ – ono što djelom ne mogu izvršiti neka se ostvari riječima; treće: molitva – što ne mogu ostvariti ni djelom ni milosrdnom riječju, to uvijek mogu molitvom. Svoju molitvu protežem tamo kamo ne mogu dospjeti tijelom. O, moj Isuse, promijeni me u sebe, jer Ti sve možeš. (Dn 163)

            Predvoditelj 3: O, Isuse moj, molim Te za čitavu Crkvu. Udijeli joj ljubav i svjetlo svoga Duha, daj snagu riječima svećenika da taknu okorjela srca i vrate ih k Tebi, Gospodine. Gospodine, daj nam svetih svećenika, Ti sam ih očuvaj u svetosti. O, Božanski i Najuzvišeniji Svećeniče, neka ih snaga Tvoga milosrđa svugdje prati i brani od zasjeda đavolskih koje neprijatelj bez prestanka postavlja svećeničkim dušama. Neka snaga Tvoga milosrđa, o, Gospodine, uništi i satre u prah sve ono što bi moglo umanjiti svetost svećenika – jer Ti sve možeš. (Dn 1052).

            Predvoditelj 4: „Gospodin mi je danas rekao: Gubitak svake duše nasmrt me žalosti. Uvijek me tješiš kada moliš za grješnike. Najdraža mi je molitva za obraćenje grješnih duša. Znaj, kćeri moja, da je ta molitva uvijek uslišana.“ (Dn 1397).

            Predvoditelj 3: „Ujutro, za u vrijeme razmatranja osjetila sam bolan trn u glavi s lijeve strane. Trpljenje je trajalo čitav dan. Neprestano sam razmišljala o tome kako je Isus mogao izdržati tu bol koju mu je prouzročilo toliko trnje u kruni. Sjedinila sam svoja trpljenja s Isusovim i prikazala ih za grješnike. U četiri sata popodne, kada sam došla na klanjanje, vidjela sam jednu od naših štićenica koja je strašno vrijeđala Boga grijesima nečistih misli. Vidjela sam i jednu osobu zbog koje je griješila. Strah je obuzeo moju dušu i molila sam Boga po muci Isusovoj da se udostoji osloboditi je te strašne bijede. Isus mi je odgovorio da će joj dati tu milost, ali ne poradi nje same već radi moje molbe. Sada sam razumjela da smo dužni moliti za grješnike...“ (Dn 349).

            Predvoditelj 4: Gospodin mi je danas rekao: „Moli koliko možeš za umiruće i isprosi im pouzdanje u moje milosrđe jer oni trebaju najviše pouzdanje, a najmanje ga imaju. Znaj ovo: milost vječnoga spasenja nekih duša u posljednjem času ovisi o tvojoj molitvi. Ti znaš čitav bezdan mojega milosrđa, dakle crpi iz njega za se, a napose za bijedne grješnike. Prije će se nebo i zemlja pretvoriti u prah nego će duši koja se pouzdaje bilo uskraćeno moje milosrđe.“ (Dn 1777).

            II. PROŠNJE

Molimo riječima vjerničke molitve koju je predmolio bl. Alojzije Stepinac u listopadu 1934. Nakon svakog zaziva odgovorit ćemo:Dođi kraljevstvo Tvoje!

            Predvoditelj 1: „U ovim danima općenite kušnje i nevolje ništa nas drugo ne može spasiti nego molitva. I što se više ruku bude dizalo k nebu i revnije molilo, to više se smijemo nadati blagoslovu s neba. A najviše svakako po molitvi pred Onim koji je rekao – bez mene ne možete ništa učiniti (Iv 15,5)."

            Predvoditelj 2: „Isuse, Ti si svojom predragocjenom Krvlju otkupio cijeli svijet. Ti hoćeš da cijeli svijet bude Kraljevstvo Tvoje ljubavi. Usliši molitvu, koju Ti danas prinosimo s najvrućom željom: Dođi kraljevstvo Tvoje!

            O: Dođi kraljevstvo Tvoje!

            Predvoditelj 1: „Ti si nas pozvao da širimo Tvoje kraljevstvo. Mi Ti zahvaljujemo što si nas tako visoko počastio. Obećajemo Ti da ćemo uvijek vjerno slijediti Tvoj poziv i pokoravati se u svemu Onomu koji je Tvoj Namjesnik. Zato Te molimo za milost da ispunimo svoje obećanje. Dođi kraljevstvo Tvoje!

            O: Dođi kraljevstvo Tvoje!

            Predvoditelj 2: „Ti si brižnom ljubavi odgojio u svojoj školi prve apostole Crkve, udostoj se i nas odgojiti za sveti život, revan rad i duh požrtvovnosti. Daj da se i mi najprije posvetimo kao i Tvoji apostoli, pa da posvećujemo duše koje si Ti otkupio. Dođi kraljevstvo Tvoje!“

            O: Dođi kraljevstvo Tvoje!

            Predvoditelj 1: „Daj da podnosimo sve napore s jedinom željom, da vidimo kako Tebe svi poznaju ljube i slave… Dođi kraljevstvo Tvoje!

            O: Dođi kraljevstvo Tvoje!

            III. KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA

            Predvoditelj 2: Iz Dnevnika sv. Faustine: „Iznenada sam u duši čula glas: Izmoli krunicu koju sam te naučio. Požurila sam po krunicu i kleknula uz umiruću. Počela sam svom gorljivošću duha moliti tu krunicu. Iznenada je umiruća otvorila oči i pogledala me. Nisam stigla ni izmoliti krunicu do kraja, a ona je već preminula u neobičnom miru. Žarko sam molila Gospodina da ispuni svoje obećanje koje mi je dao za molitvu ove krunice. Gospodin mi je dao spoznati da je ova duša ostvarila milost koju je On sam obećao. To je bila prva duša koja je osjetila milost tog Božjeg obećanja. Osjećam kako moć milosrđa obuzima ovu dušu.“ (Dn 810).

            (Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79/2014.)

            Na prva tri zrnca: Oče naš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Slijedi pet desetica.

            Velika zrnca

            Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega,             Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

            Mala zrnca (deset puta)

            Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

            Završetak Krunice

            Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x)

            Može se dodati (nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao):

            O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!

            Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

            Isuse, uzdam se u tebe! (3x)

            Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

            Zdravo Kraljice, Majko Milosrđa…

IV. ZAVRŠNI DIO (Molitva bl. Alojzija Stepinca „Samo Ti ostaješ, Gospodine“, Molitva za Svjetski dan mladeži u Krakovu, blagoslov Presvetim)

            „SAMO TI OSTAJEŠ, GOSPODINE“ (Molitva bl. Alojzija Stepinca)

            Predvoditelj 3: Samo Bog je vječan! To je, braćo, naša utjeha i naša snaga, kad gledamo pred sobom toliki niz protivnika Božjih, što otvorenih, što sakrivenih.

            Predvoditelj 4: Oni će proći, a Ti ostaješ!

            Predvoditelj 3: I kad bi se dogodilo da val opće mržnje, (…), prelije i čitavu Europu, nećemo ni časak klonuti, jer mi znamo, Gospode:

            Predvoditelj 4: Oni će proći, a Ti ostaješ!

            Predvoditelj 3: I kad bi se dogodilo, da val moralne razvratnosti što ju sije bezbožna štampa, prelije čitavu Europu i svijet, mi nećemo klonuti duhom, jer znamo, Gospode:

            Predvoditelj 4: Oni će proći, a Ti ostaješ!

            Predvoditelj 3: I kad bi se dogodilo da zdvojnost što ju siju neprijatelji Tvoji širom svijeta, još više raširi crna svoja krila nad ovim izmučenim narodom, mi nećemo klonuti duhom, jer znamo, Gospode:

            Predvoditelj 4: Oni će proći, a Ti ostaješ!

            Predvoditelj 3: Neka se prelije more na nas, neka se sruše bregovi, neka potamni ako hoće i sunce nad nama, naša vjera u tebe, Gospode, i u pobjedu Tvojih načela, ostaje nepokolebljiva, jer:

            Predvoditelj 4: Oni će proći, a Ti ostaješ!

            Predvoditelj 3: Zato i mi, braćo, ohrabrimo se i radimo muževno po zakonu Božjem i za Boga, jer ćemo po njem biti i proslavljeni u vječnosti!

            Predvoditelj 4: Ta, samo je Bog vječan! Njemu jedinome slava i čast u vijeke vjekova. Amen!

 

            MOLITVA ZA SDM U KRAKOVU (svi sudionici zajedno)

            „Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.“

            Osobito ti povjeravamo mlade svih naroda i jezika. Vodi ih i štiti na zamršenim putovima današnjega svijeta i udijeli im milost da njihovo iskustvo susreta sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu urodi obilnim plodovima. Oče nebeski, učini nas svjedocima svoga milosrđa. Nauči nas nositi vjeru onima koji sumnjaju, nadu nevoljnima, ljubav ravnodušnima, praštanje posrnulima i radost tužnima. Učini da se iskra milosrdne ljubavi, koju si zapalio u nama, pretvori u vatru koja mijenja srce i obnavlja lice zemlje.

            Marijo Majko milosrđa, moli za nas.

            Sveti Ivane Pavle II., moli za nas.

            Blaženi Alojzije Stepinac, moli za nas.

free joomla templatesjoomla templates
2020  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.