Vrijeme za sjeme

 Slavo Antin Bago napisao je knjigu s naslovom Vrijeme za sjeme, u kojoj se nalaze dvije pripovijesti: Virska korida i Sjeme domovine. Iako će svaki čitatelj ovih pripovijesti s lakoćom ući u trag njihovih značenja, ipak je potrebno reći nekoliko riječi prije samog čina čitanja i razmišljanja o njima.

            Pripovijest Virska korida napisana je u srpnju 1989. god. i to u rodnom mjestu samoga autora Čitluku. Pisac ju je stavio u ladicu među ostale svoje spise smatrajući da treba još čekati vrijeme njezina objelodanjivanja. Možda je u pitanju piščeva svojevrsna sumnja u snagu vlastitog djela ili opći nedosluh prema književnoj snazi koja je u njoj očitovana. Svakako, priča je s drugim tekstovima našeg pisca došla u ruke prof. Stjepanu Galiću, koji je u njoj prepoznao književni damar i veliku vrijednost.

Opširnije...

Susret u Emausu, roman o Stepincu i patnji hrvatskoga naroda

Uvod. Kad sam oko Uskrsa 2005. god. dobio od prof. dr. don Ante Šarića roman Neveke Nekić s naslovom Susret u Emausu sa zadatkom da ga pročitam i o njemu napišem prikaz za časopis Hrvatska misao, već sam čitao rukopis hrvatskoga vojnika Boška Dragičevića o Blaiburgu i "križnim putevima" hrvatskoga naroda, a domalo pročitao sam za godišnjak Stolačko kulturno proljeće 2005. godine ove tekstove o istoj tematici: Stanislava Vukorepa, Bleiburg i Preživjeli svjedoče (domalo je izišla opsežna knjiga s istim naslovom), dr. Zdravka Dizdara, Bleiburg i "križni putevi" Hrvata i mr. Ive Lučića, Hrvatske žrtve Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, te za pastoralno-informativni list dviju hercegovačkih biskupija Crkvu na kamenu članak dr. don Tome Vukšića s naslovom Hrvatske žrtve iz Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, a nešto prije toga istoga autora članak Prepoznavanje mogućih svetaca iz Hercegovine, koji također govori o toj problematici.

Opširnije...

Svećenik i Euharistija - za život drugih

Razmišljanje o svećeništvu i Euharistiji u povodu Godine svećeništva s oslonom na djelo Columba Marmiona s naslovom Krist - život duše, Verbum, Split, 2008.

 

Nakon Godine sv. Pavla - Svećenička godina. Od prošlogodišnje svetkovine apostolskih prvaka sv. Petra i sv. Pavla pa do ovogodišnje iste svetkovine trajala je Godina sv. Pavla.[1] Tijekom te godine bili smo zaokupljeni životom i djelom ovoga apostolskog velikana. O njemu je izgovoreno mnogo propovijedi i nagovora, održano korona i predavanja, napisano mnoštvo raznovrsnih članaka u našim tiskovinama i objelodanjeno u ostalim medijima. Napisane su i objavljene knjige u kojima su donesene mnoge nove spoznaje o njegovu djelovanju.[2] Oni koji su mogli, sudjelovali su u kojem hodočašću Stopama Apostola naroda po Grčkoj i drugdje kuda je hodio ovaj veliki misionar, svjestan da je posve poistovjećen s Kristom te na taj način vršio njegovu misiju i zapovijed.[3]

Opširnije...

Obraćenje sv. Pavla i naše stalno obraćenje

S blagdanom sv. Petra i Pavla ove godine, 29. lipnja 2008., započela je Pavlova godina kojom Crkva obilježava dvijetisućitu obljetnicu Apostolova rođenja. Na promišljanje o ovome velikanu Crkve potiču nas papa i naš biskup, a mi opet nukamo svoje vjernike da više čitaju Sveto pismo, ito one dijelove koji nam otkrivaju lik sv. Pavla, posebice Djela apostolska i njegove poslanice, te knjige i članke o orijašu kršćanstva. Tu je svakako knjiga našega biskupa o sv. Pavlu, zatim najnovija knjiga dr. Mate Zovkića o ovome Apostolu naroda, te Holznerova knjiga Pavao i Ivesa Ivonidesa Orijaš kršćanstva. Dobio sam zadatak za našu koronu u Seonici 3. studenoga 2008. od našega dekana fra Mirka Bagarića da nešto ukratko izložim o sv. Pavlu, njegovu obraćenju i o našem trajnom obraćanju kako je predložio dekanima naš biskup Ratko Perić.

Opširnije...

Deveta Devetnica Milosrđa, Srijeda, 22. lipnja 2016.

Opširnije...