OSAM BLAŽENSTAVA ZA DJECU I MLADE, TE ODRASLE

1. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko

• Isuse, pozivaš me da Te slijedim u siromaštvu duhom.

• Ne obećavaš mi nikakvu sigurnost, nikakvo imanje, nijednu zemlju koja bi nam bila trajna domovina, nijedno zemaljsko društvo kojemu bi pripadali.

• Pozivaš da se ne oslanjamo na posjedovanje nikakve vlastite duhovne snage, iskustva ni spoznaju, na koju bi se mogli pozvati i kojom bi se mogli tješiti.

• Daj da poradi Tebe sve ostavimo, izgubimo same sebe - da zadobijemo Tebe.

• Daj da postanemo posve siromašni. I neiskusni. I naivni. Da se ni u koga i ni u što ne

pouzdajemo osim samo u onoga koji nas je pozvao - u Tebe.

 • Siromašan duhom nisam kad i ako materijalno oskudijevam, nego ako se ponizno pouzdajem u Tebe, ako se bez Tebe smatram praznim i bez Tebe siromašnim - ako si mi Ti, Bože, jedino bogatstvo. 

• Bog me ne ljubi zbog toga što nešto imam, nego upravo zbog onoga što nemam: samodostatnost, zatvorenost, oholost da se mogu spasiti sam…

• Kažeš nam: Blago vama, budete li svjesni da - ako Duha budete tražili - sve će vam se drugo dodati.

• Daj nam milost da napravimo mjesta u sebi za Tebe, da budemo prazni od drugih stvari, slobodni od 'imati', od ugleda, od časti i novca, da budemo u stanju biti za ono biti, dati više prostora Tebi u sebi.

• Isuse, nauči me tražiti Tebe i Tvoje kraljevstvo!

• Nauči me otkriti i stvarati svoju prazninu kako bih dobio Tvoju puninu.

• Predajem Ti svoje bolesno čovještvo da bi ono dobilo Božje ozdravljenje.

• Priznajem svoj poraz i nemoć kako bih dobio Tvoju pobjedu.

• Prihvaćam da ništa na ovom svijetu u konačnici ne usrećuje zauvijek.

• Predajem se Tebi - kako bih zadobio sebe - i bio slobodan.

• Daj mi Isuse, da prepoznajem malene, siromahe, patnike i zanemarene!

• Da budem hrabar priznati da su mi u srcu siromasi veći od onih koji nisu siromasi.

• Da cijenim one koje nitko ne cijeni! Jer takvi ljudi imaju cijenu Neprocjenjivoga.

2. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti

• Isuse, tuga je jača i od boli. Nadmašuje je.

• Utjeha, kao i tuga, dolazi čovjeku od drugoga, kada mu se tuđom ljubavlju i dobrotom opraštaju grijesi, tj. kada drugi preuzme na sebe naš grijeh.

• Međutim, toliko puta ljudi mi nisu mogli dati utjehu bez obzira koliko bliski bili. Samo nas Ti možeš u potpunosti utješiti.

• Zato, ako nas i svi napuste i nema nikoga kome bi izrekli svoju bol, nije istina da ćemo i ostati bezutješni. Tu si Ti - koji si nada i izvor svake utjehe.

• Nauči nas da ti damo mjesta i prije no što poželimo prijatelju iznijeti sebe i svoje stanje. Skrušene suze razorit će zemaljske misli i pripremiti srce da primi obilje Božanske utjehe.

• Toliko smo puta to iskusili u sakramentu svete Ispovijedi.

• Hvala ti za Pomirenje.

• Dajemo Ti svoju bol Gospodine! Ti, Gospodine, otri svaku suzu s naših očiju i… radosti naše nitko nam neće moći uzeti.

• U tuzi i žalosti imamo priliku otvoriti oči i ugledati ono bitno što nismo u stanju vidjeti dok su nam oči stisnute od površnosti.

• Daj da u boli i patnjama koje nas okružuju prepoznamo Tvoju bol i patnju zbog naših

grijeha, i kad u tuzi, patnji i boli ostanemo uz Tebe, tada će naše suze i naša bol postajati „blago“!

• Petar je jecao nakon zatajenja, jer je izgubio nešto puno više od blaga i bogatstva. On

osjeća da je „izgubio“ Isusa, iznevjerivši ga... Petrova žalost je istinska tuga zbog odvojenosti od Isusa!

• Pitam sebe, Isuse, tugujem li ja samo zato što moram ostaviti i izgubiti primamljivosti ovoga svijeta u koje sam ulagao i doživio ovisnost i nemoć odijeliti se od njih ili tugujem zbog nemoći nositi se sa „žalostima“ koje nisam skrivio ili pak tugujem što osjećam da sam zatajio u odnosu prema Tebi?

• Vjera u Tebe Kriste, nas hrabri da čak ni smrt nije svršetak, jer nakon nje baš kao i iz sjemena koje umire u zemlji dolaze plodovi za cijelu vječnost!

• I premda ćemo ljudski tugovati, znamo, da smrti više neće biti..., ni tuge, ni jauka, ni boli...“!

• Najveći dar kojega je Bog žalosnom čovjeku mogao dati jest Getsemani. Getsemani je mjesto u koje bismo trebali poći sa svojim žalostima i depresijama, te njihovu tamnu stranu predati, sjedinjujući se s Onim koji moli Oca da se ne vrši njegova već Očeva volja.

• Neka bude…!

• Daj, Isuse, da i ja kao Ti, iza svojega križa prepoznam onaj Križ po kojem je došlo spasenje ovome svijetu, da uočim kako se upravo preko suza, patnje, križa dolazi do Uskrsnuća.

3. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju

• Lako se može dobiti pogrešan dojam da su blagi ljudi slabići. Međutim, krotkost je krepost jakih, jer najteže je vladati sam sa sobom.

• Blag čovjek se suzdržava od srdžbe i ostalih negativnih osjećaja kako ne bi ugrozio svoj odnos s drugima kao i slobodu i otvorenost za Božju volju.

• Time ispunjava uvjet da u budućnosti primi od Boga u baštinu zemlju, odnosno život, mir i blaženstvo koje ona označava.

• Kažeš mi: “Učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca.”

• Daj mi svoju krotkost, dobrotu, koja je puna poštovanja prema drugim ljudima.

• Daj mi takvu krotkost da znam drugom čovjeku dati prostora, da omogućim drugima rast u svojoj jedinstvenosti.

• Nauči me susretati druge s dobrohotnošću i priznavanjem.

• Nauči me svladavati svoje emocije i kontrolirati svoje vladanje.

• Nauči me svojoj poniznosti, nenasilnosti, blagosti, strpljivosti, uslužnosti...

• Isuse često optužujem i bivam optužen, mrmljam i nezadovoljan sam. Kad sam takav

nezadovoljan, opasan sam i drugima i sebi.

• Razočaranje uzrokuje nasilje. Patnja i bol svijeta pretvara se u agresiju i na Tebe, ako se ne utope u Tebi...

• Mogu biti slobodan samo ako sav taj teret i svoj život oslonim na Tebe. Tad sam oslobođen tereta.

• Onoga tko se tako osloni na Tebe, oslobađaš od depresije, od razočaranja, oslobađaš

od agresivnosti i nasilja.

• Krotki - ništa ne mogu izgubiti nego samo dobiti. Blaženstvo krotkih je u njihovoj sigurnosti da im je nebeska baština koju im je Otac namijenio i koja ih kao sinove čeka sigurna i to ih čini sposobnima da već sada mogu biti slobodni i od srdžbe i od zavisti.

4. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi

• Božja pravednost predstavlja Božju dobrotu ili milosrđe.

• Pravednost ne znači samo ispravnost pred zakonom nego uključuje ljubav, praštanje,

svetost. Zato je vjernik pozvan svoju pravednost uskladiti s Božjom pravednošću, tj. s njegovom dobrotom i milosrđem.

• „Nasititi se pravednošću“ znači biti ispunjen zahvalnošću za ono što jesmo voljom Božjom i za ono što svijet oko nas jest voljom Božjom, biti ispunjen ljubavlju prema sebi, drugima, prema svemu što je Bog stvorio i prema Bogu.

• Nasititi se pravednošću konačno znači nasititi se Bogom. Ispunjenost Bogom

predstavlja stanje blaženstva, stanje sreće i mira. Jedino Bog može utažiti ljudsku glad

i žeđ za istinskim životom.

• Kad sve ne funkcionira onako kako je to Bog postavio, to boli, uznemirava, muči. Postajem gladan i žedan za upotpunjenjem, za cjelovitošću, za savršenošću.

• Ovo bismo blaženstvo mogli ovako izraziti: Kako li su sretni oni koji gladuju i žeđaju za istinskom hranom i pićem, za Božjom pravednošću, jer će se nasititi i druge ugostiti za stolom svoje ljubavi.

• Na putu pravednosti nužno je izaći iz one opsjene samodostatnosti, iz onoga dubokog stanja zatvorenosti, koje predstavlja sâm uzrok nepravde. Potreban je, drugim riječima, dublji “izlazak” od onoga što ga je Bog učinio s Mojsijem, oslobođenje srca, koje sâmo slovo zakona ne može ostvariti.

• Isus Krist Pravednik mjerilo je naše pravednosti. Koliko živimo od Oca i za Oca, toliko smo pravedni. Koliko je u nama živa i jaka želja da vršimo Očevu volju, toliko je živa i jaka u nama i pravednost.

• Koliko je snažna moja zauzetost za pravednost? Uočavam li: koliko zauzetosti toliko nasićenosti?

• „Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: o, kada ću doći i lice Božje gledati? (Ps 42,3)“. Probudi, proizvedi, uzrokuj u meni intenzivnu čežnju čitavog bića za Tobom.

• Ti, Kriste, pozivaš da moja pravednost bude veća od pravednosti farizeja i pismoznanaca, tj. da postane pravednost ljubavi; ne samo da vršim Zakon nego da budem u Savezu ljubavi s Tobom.

• Na ovoj zemlji ja nikada neću ljubav potpuno živjeti niti se mogu nekome potpuno darovati…

• Unatoč svemu, Kristova riječ o gladnima i žednima pravednosti garantira mi da je moja nedovršenost uzeta i dokinuta u Božjoj punini. Već ovdje na zemlji.

• Koja je dakle Kristova pravednost, pravednost u kojoj pravednik umire za krivca, a krivac prima zauzvrat blagoslov koji pripada pravedniku? No upravo ovdje se, zapravo, razotkriva Božja pravednost, različita od ljudske: Bog je platio za nas u svojem Sinu doista neizmjernu cijenu otkupljenja.

• Daj mi da za takvom pravednošću čeznem, pa kad i ljubim bližnje, i neprijatelje, da budem svjestan kako sam već odavno Tvoj dužnik.

5. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe

• Nevjerojatna je širina Tvoje milosti, Oče: «Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je Tvoja nad onima koji… se uzdaju u milost Tvoju…»

• Milost je, Bože, Tvoja uzvišenost i Tvoja čovječnost, jer: «Kako se otac smiluje dječici…», tako je uzvišena i istovremeno tako bliska Tvoja milost, koja može ukloniti sve zlo: «Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuješ od nas bezakonja naša.»

• Ako smo kao Ti milosrdni «kruniš nas dobrotom i ljubavlju», kruniš nas svojom «slavom i sjajem». Ako smo Ti slični u milosrđu, slični smo Ti i u slavi.

• Pomozi nam da se znamo uživjeti u situaciju drugoga, daj nam razumjeti situacije drugih, njihove tegobe, iskustva i misli pa i onda, kad je naporno, taj napor strpljivo činiti.

• Ti nas učiš da nije dosta imati samo razumijevanje prema drugačijim mišljenjima, nego kad netko nešto učini što meni ne odgovara, daj da mogu svim srcem oprostiti i zaboraviti.

• I ja želim da drugi meni oproste. Jer, da sam se našao u patnji i kušnji dotične osobe, koja se o mene ogriješila, kako bih ja postupio? Zar nismo svi slabi? Jer «Sudom kojim sudite bit ćete suđeni. Mjerom kojom mjerite, mjerit će se vama.»

• Ti mi kažeš da onom koji od srca ne oprosti svome bratu, neće biti oprošteno. Daj mi da to ozbiljno prihvatim.

• Isuse, nauči me da ljubav pokažem i djelima. U Novom zavjetu ne kažeš samo: «Bog je ljubio svijet», nego dodaješ: «tako da je dao svoga Sina Jedinorođenca».

• Nije, dakle, dosta samo suosjećati, samo oprostiti; valja konkretno pokazati ljubav na djelu pa pomoći, darovati, otkinuti od sebe, zanijekati sebe. To je Tvoje sebedarje, to je milosrđe!

• »Ta nemilosrdan je sud onome tko ne čini milosrđa; a milosrđe likuje nad sudom» (Jk

2,13). Ako se, dakle, uspoređuje naša pravda i milosrđe, uvijek je bolje milosrđe. Jer njime se otkupljuje i nepravda!

• I moju nepravdu Tvoje milosrđe otkupljuje.

• Hvala Ti!

6. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati

• Dok smo na zemlji Tebe ne možemo vidjeti. Jedinorođenac - Bog koji je u krilu Očevu, on ga obznani“ (Iv 1,18).

• „Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada licem u lice! (1 Kor 13,12).

• Razmišljajući o ovom blaženstvu današnji Papa piše: „Boga ćemo vidjeti ako uđemo u

‘Kristove osjećaje’ (usp. Fil 2,5). Očišćenje srca se događa u nasljedovanju Krista, u procesu povezivanja s njime. Uspon k Bogu događa se upravo u silasku u ponizno služenje, u silasku ljubavi koja je Božja bit i stoga istinska snaga koja čovjeka pročišćava, koja ga čini sposobnim da zapazi Boga i da ga vidi.“

• Isusu je stalo do čistog srca: Blago čistima srcem, oni će Boga gledati (Mt 5,8).

• Cilj je čistoće Boga gledati. Isus dakle ne teži moralnoj čistoći, slobodi od pogrešaka i slabosti, već unutarnjoj čistoći i jasnoći. One su preduvjet da se s Bogom postane jedno. Stalo mu je do mističke dimenzije čistoće.

• Znači, srce treba očistiti ne zato da bismo bili bez pogrešaka, što je često razlog za uznositost, samodopadnost, oholost i osudu drugih, nego zato da bismo gledali Boga.

• To znači da nečisto srce samo sebi stvara slike Boga i može gledati samo te slike koje je stvorilo, a ne i istinskog Boga. Čisto srce može gledati Boga, jer ne onečišćuje njegovu sliku vlastitim projekcijama.

• Uza sve moje težnje za čistoćom, za očišćenjem, u onom najintimnijem dijelu mene, ja sam već čist.

• Unutarnji prostor šutnje u meni je neokaljan, nezaprljan. Tu u meni vlada Krist. I tamo gdje je On u meni, dodirujem pravog sebe, čistog sebe.

• Ovo ja, koje je Bog oblikovao, već je čisto i nikakva ga više prljavština ne može onečistiti. Može se na nj nataložiti poput sloja prašine, ali ga ne može onečistiti.

• Vjera u ovu unutarnju stvarnost oslobađa me od svih glasova koji bi me obezvrijedili i rastrgali. Čak i kada se u meni nakupi mnogo prljavštine, ovo unutarnje svetište nije time zahvaćeno.

• Ljubav je darivanje srca, ne samo ljudima nego i Bogu. Čistim postaje čovjek kada se predaje Bogu u onom što je u samom središtu njegove nutrine.

• Tada ga njegove pogreške i slabosti neće onečišćavati, kao ni osjećaji koji izvana dolaze.

• Srce koje ljubi u svemu vidi ono dobro, nepatvoreno, čisto, koje je Bog postavio u sve

stvari i svakog čovjeka.

• Nauči nas čistiti srce nasljedovanjem Tebe, povezivanjem s Tobom, oponašanjem Tvoga služenja.

• Daj da u onima koji nas trebaju iskazujemo ljubav samom Tebi, da u njima prepoznamo Tebe.

• Očisti me od svih mojih nečistoća, očisti moju nutrinu svojom prisutnošću u njoj i svojom pročišćujućom ljubavlju. Nauči me kako da Ti sve što je u njoj predam, da i Tebe i druge i sebe mogu vidjeti kakvi uistinu jesmo.

• Zadnje što se Tebi, Isuse, dogodilo na ovoj zemlji vezano sa srcem, je ono bolno probadanje kopljem.

• Ti, probodena srca na križu, na nov način udjeljuješ svoju prisnost onima koji Ti se predaju u jednostavnosti vjere i ljubavi, onima koji su „čista srca“. Daj da Te mogu gledati čistim srcem!

7. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati

• Kriste, daj nam da se odreknemo grijeha i otvorimo svoje srce Tvojoj ljubavi, prepustimo se u Tvoj „zagrljaj“, pa da tako postanemo sudionici nebeskog mira.

• To „sakramentalno sjedinjenje“ s Tobom, Tvoja milost, primljena u srce, suzbija svako neprijateljstvo, stišava sukobe i ispunjava dušu ljubavlju.

• Vjerujem da onoga tko je u miru s Bogom i sa svojim bližnjima, nitko ne može učiniti

nesretnim, jer Ti, Kriste, prilaziš svakoj ranjenoj duši da je iscijeliš.

• Budi stalni gost moje duše, da Tvoj mir, koji je iznad svakog razuma, sačuva moje srce i misli u Tebi.

• Jer kad imam Tvoj mir, dubok mir uma i srca, u meni neće biti zavisti, sumnjičenja, mržnja ne može postojati, nema straha ni uznemirenosti.

• Isuse, i mi smo poslani u svijet s viješću mira da tihim, nesvjesnim utjecajem svetoga

života objavljujemo Tvoju ljubav, ali i da ga gradimo riječju i djelom.

• Daj da svojim životom potičem i omogućujem drugima da se odreknu grijeha i predaju

svoje srce Bogu i postanem graditelj Tvoga mira.

• Ispuni mi srce svojim nebeskim mirom i širi njegov blagoslovljeni utjecaj na sve oko mene.

• Ti kažeš: Blago takvima „jer će se zvati sinovi Božji“.

• Daj mi takvu sređenost života i ljepotu karaktera da svi mogu otkriti da sam Tvoj sin, Tvoja kći, da u mojoj blizini ljudi otkriju blizinu Boga.

• Želim li istinski mir, želim li biti mirotvorac, biti baštinik kraljevstva nebeskog, mogu li uložiti u to manje od cijelog svog života. Cijelog! Ne pola! Ne malo! Sve!

• Matej ističe u svom evanđelju da je upravo mirotvorstvo ono što nas čini sličnima Bogu i očituje kao njegove sinove: „Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima…“

• Kao Mirotvorci slični smo ne samo Ocu koji je izvor i tvorac mira nego i Sinu koji je umro za grešnike da bi ih pomirio s Bogom i međusobno.

• Daj mi, Oče, da oponašam Tvoje mirotvorstvo, da mogu ljubiti i neprijatelje. Znam da to sam ne mogu, ali vjerujem da mogu ljubiti i neprijatelje Tvojom snagom i Tvojom ljubavlju, tako kako je to činio Tvoj sin Isus.

• Daj da se svim srcem trudim oko ljubavi i zajedništva među ljudima te Ti tako uzvratim na ljubav kojom si me učinio svojim sinom, svojom kćeri.

• “Mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem…” Zbog čega onda da se uznemirujem? Nauči me taj Tvoj mir primati, čuvati i svjedočiti.

8. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko

• Isus Krist koji najbolje poznaje ljudsko srce i ljudski rod zna da i najveća čestitost može biti povod za nečiju mržnju i neprijateljstvo.

• Zbog Isusa odbacuju čovjeka, kršćanina, preziru, ismijavaju, zakidaju, javno ili prikriveno šikaniraju, progone pa čak i ubijaju.

• Zašto takva pravednost čovjeka, koji gladuje i žeđa za potpunim predanjem Kristu kao Bogu i Spasitelju svijeta, druge ljude oko njih ne može potaknuti i oduševiti na dobrotu, nego ih umjesto toga odbija i potiče na mržnju i zlo?

• Osmo blaženstvo proglašava blaženima one kojima je takva pravednost toliko važna da su spremni radije otrpjeti progonstvo nego od nje odustati.

• Uvjet za ovo blaženstvo nije više određeni evanđeoski stav prema Bogu ili bližnjemu koji uvijek uključuje i sukladno djelovanje, nego jednostavno spremnost na trpljenje koje čeka one koji žive u skladu s prethodnih sedam blaženstava.

• Biti progonjen zbog pravednosti znači biti pogrđen, prognan i lažno optužen zbog Isusa, zbog životnog prianjanja uz njega. Temelj radosti i klicanja nije međutim progonstvo - biti Isusov ne znači biti mazohist, nego posjedovanje kraljevstva nebeskog koje kao velika plaća čeka progonjene na nebesima.

• “Oče, oprosti im, ne znaju što čine!” (Lk 23,34) i „Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!“ (Dj 7,60). Samo ovakav odgovor ima snagu preobraziti progonitelja u učenika.

• Tvoj život Patnika, Isuse, ima duboko, trajno i sudbonosno značenje za ljudski rod, a onda i moj život, kao onog koji Tebe - Glavu slijedi i u progonstvu.

• Daj mi jakost da Te vjerno slijedim i na Tvom putu Patnika, da Ti dajem svoja usta,

da govoriš svoju božansku poruku.

• Daj mi milost da ne budem nesretan kad me odbiju i odbace zbog Tebe i kad me prognaju u mojoj sredini zato što sam Tvoj!

• Daj mi milost, kad me progone, da se ne sablaznim i ne izgubim Tebe!

• I premda se radujem što mi obećavaš da je velika plaća na nebesima, daj mi milost da

to ne činim za tu plaću, nego iz ljubavi prema Tebi. Radi Tvoje ljubavi! Blago tebi budeš li tako i činio!

free joomla templatesjoomla templates
2020  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.