Gora blaženstava - Naše srce

Napisao/la don Ilija Drmić
Hitovi: 2442


Gora na koju se Isus popeo zapravo je mali, blagi brežuljak. Tu je on svima vidljiv i svima dostupan. Ovaj brežuljak zove se ljudsko srce. Glas koji tu odzvanja praćen je mirom i toplinom. Na brežuljku ljudskog srca odzvanjaju riječi: BLAGO VAMA! RADUJTE SE! VELIKA JE PLAĆA VAŠA NA NEBESIMA! Ove riječi upućene su osnovnoj težnji i osnovnoj potrebi ljudskog srca. Ono najnutarnjije i najbitnije što mi ljudi jesmo i na što smo pozvani jest težnja DA BUDEMO BLAŽENI: BLAGO VAMA! Dopustimo da ova riječ u nama zazvoni, dopustimo da uđe u naš život i da ga obasja. Jedino ona to može.

 

 

 

 

 

Način čitanja, motrenja i raščlambe teksta o Blaženstvima

(Lectio Divina /Božansko štivo/ prema Metodi “4 R“ Davida Torkingtona)

 

            Molitva prije razmatranja: molitva Duhu Svetom.

 

            1. LECTIO - čitanje (READING, engl., čitanje). Započnite čitajući tekst. Potom ga pročitajte ponovno, polagano te u molitvenu duhu.

            2. MEDITATIO - refleksija (REFLECTION, engl., promišljanje). Slijedi refleksija, promišljanje o onomu što ste pročitali; kako bi sv. Augustin kazao, "probavljanje", dopuštajući unutarnjem značenju svake pojedine riječi da prodre do same srži vašega bića.

            3. ORATIO - reakcija (REACITON. engl., odgovor) na vama svojstven način, vlastitim riječima. Prava molitva počinje tek sada, kako nastojite svoje srce i svoj um uzdići k Bogu, odgovoriti na nadahnute riječi što ste iz razmatrali. Kada je izgovoreno sve što treba biti izgovoreno,

            4. CONTEMPLATIO - počivanje (RESTING engl., motrilaštvo). Ostanite u tišini, počivanju (contemplatio), punite se onime što ste primili, u dubokoj unutarnjoj sabranosti. Kada neizbježno nastupi rastresenost, kako bi narušila tu kontemplacijsku sabranost, počnite iznova od početka, čitajući, ponovno čitajući, promišljajući i odgovarajući, sve dok se ne uspijete vratiti u unutarnju sabranost, makar i na svega nekoliko trenutaka. Postupno, s praksom, ono što je isprva bilo teško, postajat će sve lakše. Potom, nakon što su vam se um i srce uzdigli k Bogu, postajete otvoreni i osjetljivi za njegovo djelovanje i to kroza sve dulja i dulja razdoblja. Postupno će ta ista ljubav nadahnuti vašu slabu ljudsku ljubav te ćete biti sposobni ljubiti druge, služiti im i suosjećati s njima (i to izvan same molitve) na onaj način i do one mjere koji bi, bez te molitve, bili posve nemogući.

            Nakon ovakvoga Božanskoga štiva (Lectio Divina), zapišite dojmove, molitve, pjesme, spoznaje, poticaje, iskustva... Dobro bi bilo uvijek ih pisati u istu bilježnicu, dnevnik i spremati na jedno mjesto da bi bilo uporabljivo i drugima.

don Andrija Vrane

(Priredio don Ilija Drmić)

 

 

Blaženstva (Mt 5,1)

(Lk 6,20-23)

Mt 5.

Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. 2On progovori i stane ih naučavati:

    3"Blago siromasima duhom:

            njihovo je kraljevstvo nebesko!

    4Blago ožalošćenima:

            oni će se utješiti!

    5Blago krotkima:

            oni će baštiniti zemlju!

    6Blago gladnima i žednima pravednosti:

            oni će se nasititi!

    7Blago milosrdnima:

            oni će zadobiti milosrđe!

    8Blago čistima srcem:

            oni će Boga gledati!

    9Blago mirotvorcima:

            oni će se sinovima Božjim zvati!

    10Blago progonjenima zbog pravednosti:

            njihovo je kraljevstvo nebesko!"

    11"Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!12Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!"

 

 

Gora blaženstava - Naše srce

don Andrija Vrane - vlč. domagoj Matošević

 

            Gora na koju se Isus popeo zapravo je mali, blagi brežuljak. Tu je on svima vidljiv i svima dostupan. Ovaj brežuljak zove se ljudsko srce. Glas koji tu odzvanja praćen je mirom i toplinom. Na brežuljku ljudskog srca odzvanjaju riječi: BLAGO VAMA! RADUJTE SE! VELIKA JE PLAĆA VAŠA NA NEBESIMA! Ove riječi upućene su osnovnoj težnji i osnovnoj potrebi ljudskog srca. Ono najnutarnjije i najbitnije što mi ljudi jesmo i na što smo pozvani jest težnja DA BUDEMO BLAŽENI: BLAGO VAMA! Dopustimo da ova riječ u nama zazvoni, dopustimo da uđe u naš život i da ga obasja. Jedino ona to može. Zašto da sebi više lažemo i varamo svoje srce upućujući ga na izvore grijeha i nesreće!?

            BLAGO VAMA! RADUJTE SE! VELIKA JE PLAĆA VAŠA NA NEBESIMA! Ove riječi može i smije izgovoriti jedino Isus. On jedini posjeduje sadržaje blaženstva, radosti i neba i on ih jedini može darivati. A sam njegov govor već obećava, nudi i dariva. Upravo to se događa svaki put kada s vjerom slušamo i prihvaćamo Blaženstva. Izgovorimo li sada iz dubine svoga vjerničkog srca u poniznoj vjeri i nadi, skupa s njime: BLAGO NAMA! RADUJMO SE! VELIKA JE PLAĆA NAŠA NA NEBESIMA! - ove riječi postat će djelom, odnosno u našem biću i u našem životu RIJEČ ĆE POSTATI TIJELOM.

            I udubimo se ponovo u prvo blaženstvo: Blago siromasima duhom na temelju razmišljanja vlč. Domagoja Matoševića.

            Još nešto o prvome blaženstvu (vlč. Domagoj Matošević). U ovom razmatranju želio bih se zadržati na prvom Isusovu blaženstvu kojega je izgovorio u svojoj poznatoj Besjedi na Gori, a ono glasi: Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Često me vjernici pitaju za pojašnjenje ovoga blaženstva. Što to znači biti siromašan duhom? Nemoguće je dati pojašnjenje ovoga blaženstva bez razumijevanja židovskog mentalnoga sklopa u kojem je ono nastalo. U judaističkom mentalitetu Boga se najviše gledalo kao istinskog i pravednog kralja. Kralja koji uzima u obranu one koji nemaju nikoga da ih brani. Jahve je na neki način obavezan stati u zaštitu obrane osnovnih prava onima koji se za ta prava ne mogu sami boriti. To znači da su siromašni (anawim), prema mnijenju Staroga zavjeta, na osobiti način štićeni od samoga Boga, njihovog kralja.

            Isus tragom ovoga razmišljanja zapravo želi reći da su blagoslovljeni oni koji nemaju i ne žele imati drugoga oslonca osim Boga. Blagoslovljeni su oni koji znaju tko je njihov kralj te se ne pouzdaju u lažna bogatstva niti u same sebe. Bog siromašne duhom ne ljubi zbog toga što oni nešto imaju, nego upravo zbog onoga što nemaju, a nemaju: samodostatnost, zatvorenost, oholost da se mogu spasiti sami... Siromašni duhom nisu, dakle, samo oni koji materijalno oskudijevaju, nego su to oni koji se ponizno uzdaju u Boga tako da se pred njim smatraju praznima i siromašnima znajući da su jedino po Bogu bogati.

            Koje je moje mjesto duhovnoga siromaha u Crkvi? Ne bih, međutim, želio da ovo razmatranje o siromasima u duhu ostane samo na nekoj teoretskoj spoznaji, nego bih volio da i sami učimo od siromaha duhom koji su i danas prisutni među nama. Dozvolite mi, stoga, da vam ispričam jednu istinitu zgodu.

            Jednom prilikom bio sam sudionik na susretu jedne kršćanske zajednice čija je karizma vezana uz osobe s intelektualnim teškoćama. U ovoj zajednici svi se zajedno druže i komuniciraju bez ikakvih podjela i razlika. Tema toga susreta bila je: “Koje je moje mjesto u Crkvi?“ Nakon najave teme podijelili smo se u male grupe sačinjene od osoba s intelektualnim poteškoćama. Osobno sam bio skeptičan i pitao sam se hoće li oni moći razumjeti zahtjevnu temu i što će odgovoriti na pitanje: Koje je moje mjesto u Crkvi? Na početku oblikovane radionice prvi smo mi “zdravi“ govorili o našim različitim službama koje obavljamo u različitim crkvenim zajednicama. Tada je došao red na osobe s intelektualnim poteškoćama. U početku su šutjele i kao da nisu razumjele što trebaju reći. Animator u radionici ohrabrio ih je i zamolio da kažu nešto u čemu su dobri, a što može koristiti čitavoj zajednici. Tada je jedan mladić koji boluje od Dawnova sindroma rekao: “Ja dobro slušam!“, a druga djevojka je rekla: “Ja dobro molim! Kada me netko zamoli da molim za njega, ja onda doista dobro i vjerno molim za tu osobu.“

            Dugo sam ostao zamišljen nad tim odgovorima jer su bili posebni i drugačiji. Od nas “zdravih“ nitko nije rekao da dobro sluša ili da dobro moli jer smo miljama daleko od tih prevažnih kreposti, a oni su upravo obilovali tim blagom kojim su nas sve obogatili. Tada sam shvatio da je njima Isus uputio riječ: Blago siromasima duhom njihovo je kraljevstvo nebesko.

 

Evo pitanja za sedam dana:

1) Kad sam doživio zaštitu i pomoć Božju?

2) U što sam se sve pouzdavao (obitelj, djecu, u sebe, u veze, znanje, sposobnosti), koja sam razočaranja imao i je li se moje pouzdanje oslonilo na Boga? Koji su bili presudni trenuci premještanja mog pouzdanja?

3) Gdje doživljavam poniznost, kako ju razvijati, kako ne podleći zamkama zloga?

4) Što sve priječi otvorenost drugome? Što me priječi da Crkvu vidim kao Kraljevstvo nebesko? Kakav je moj odnos s braćom: obitelj, župa, duhovne zajednice? Što još trebam oprostiti?

5) Čime se ponosim, što su moja bogatstva, za što sve kažem da „imam“, a što „imam“, a da nisam kupio?

6) Gdje i kada sam doživio obdarenost kraljevstvom nebeskim: Istinom, pravdom, mirom i ljubavlju? Kako ja vidim Kraljevstvo nebesko? Doživljavam li to kraljevstvo nebesko već ovdje i sada ili još čeznem?

7) Kako se u potpunosti predati? Kako ja mogu pomoći ostvarenje Kraljevstva nebeskog? Koju ulogu u tome ima moj Kralj? Je li on zaista kralj, ili ja još uvijek vodim glavnu riječ? Čega se trebam odreći?